Foto/illustration: Volvo
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tekniken för självkörande bilar utvecklas snabbt och inom en snar framtid kommer de att börja köra på våra vägar. Men hur uppfattar vi människor det här? Och vad finns det för förväntningar på tekniken? Nu ska samhällsvetenskapliga forskare från Högskolan i Halmstad, i samarbete med Volvo Cars, genomföra Sveriges första tillämpade etnografiska forskningsprojekt om självkörande bilar.

Vinnova har beviljat 6,1 miljoner kronor till projektet ”Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser”, som leds av DUX (Digital User Experience) Development Center på Volvo Cars. Projektet är tvärvetenskapligt och kopplar ihop experimentella studier, fälttest och designetnografi, där den etnografiska delen genomförs i samarbete med forskare från Högskolan i Halmstad. Projektet ska pågå i två år och ingå i Högskolans satsning på tillämpade kulturvetenskapliga forskning – SCACA (Swedish Center for Applied Cultural Analysis).

– Vi har förberett projektet genom återkommande diskussioner och workshoppar tillsammans med forskare på DUX på Volvo, och jag är väldigt glad över att detta gemensamma tankearbete nu kan omsättas till forskning finansierad av Vinnova, säger Vaike Fors, docent i pedagogik och projektledare för den delen som drivs av Högskolan i Halmstad.

Hur bilarna uppfattas, upplevs och används
Samarbetet syftar till att utveckla innovativ designetnografisk forskning och att skapa ny och djupare förståelse för hur självkörande bilar uppfattas, upplevs och används – både nu och hur vi föreställer oss dem i framtiden.

– Det handlar om att hantera de frågor som växer fram vid utvecklingen av självkörande bilar – inte bara på en teknisk nivå utan också i en bredare social och kulturell kontext. Jag är inspirerad av de möjligheter som den tvärvetenskapliga och tillämpade ansatsen i projektet ger oss, säger Vaike Fors.

Förståelse för framtidens vardagsliv
Sarah Pink är professor vid RMIT University i Australien och internationell gästprofessor på Högskolan i Halmstad:

– Det här är ett avgörande ögonblick i designen av självkörande bilar. Teknisk utveckling har gjort det möjligt att inte bara börja föreställa oss framtida användning av självkörande bilar utan även forska på vad som händer när människor använder sådan teknologi i bilar på publika vägar.

– Det är särskilt spännande att arbeta tillsammans med designers och ingenjörer på Volvo. Med finansieringen från Vinnova kommer vi att kunna bidra inte bara till formandet av framtida självkörande bilar, utan också till förståelsen för dess plats i vårt framtida vardagsliv och dess betydelse för större samhällsförändringar.

Projektet pågår från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2018.

 

Fakta SCACA:
SCACA är en strategisk satsning på Högskolan i Halmstad för att utveckla tillämpad samhälls- och kulturvetenskaplig forskning. En viktig del av denna satsning är att bygga upp etnografiska forskningsprojekt som har en direkt tillämpning i projekt som drivs tillsammans med aktörer utanför akademin, samtidigt som de bidrar med ett starkt akademiskt kunskapsbidrag. HEAD-projektet ligger helt i linje med denna ambition och bygger på tidigare framgångar inom SCACA såsom dess ”Ethnography and its Audiences”-symposium (2016), den kommande antologin Theoretical Scholarship and Applied Practice (2017), projektet Känna, forma, dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond samt SCACA:s internationella samarbete med DERC, Digital Ethnography Research Centre, på RMIT i Melbourne, Australien.

Fakta HEAD-projektet:
Stora tekniska framsteg har gjort autonomt bilkörande (AD), till en praktisk verklighet. Självkörande bilar har identifierats som något som kan vara värdefullt för samhället inom flera områden såsom miljö och säkerhet. Volvo Cars kommer under 2017 att börja testa AD bilar i trafiken med verkliga användare. Lite är dock känt om användarnas förväntningar på och upplevelser av AD, och publicerade studier som beskriver dessa förutsättningar är anmärkningsvärt få. Detta projekt avser att fylla denna kunskapslucka genom en innovativ tvärvetenskaplig studie som kombinerar fältoperativa test med designetnografi och experimentell testning.

Kontaktinformation:
Projektledare Högskolan i Halmstad: Vaike Fors, e-post: vaike.fors@hh.se, tel.
Vaike. Fors är docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och koordinator för SCACA (Swedish Center for Applied Cultural Analysis).

Vetenskaplig ledare Högskolan i Halmstad: Sarah Pink, e-post: sarah.pink@rmit.edu.au
Sarah Pink är professor och föreståndare för Digital Ethnography Research Centre på RMIT University, i Melbourne, Australien. Hon är internationell gästprofessor inom SCACA på Högskolan i Halmstad med finansiering av KK-stiftelsen.

Projektledare HEAD: Annie Rydström, DUX Development Center, Volvo Cars, e-post: annie.rydstrom@volvocars.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera