Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Giftiga bottenfärger fortsätter fördärva Östersjöns miljö. Forskningsbåten Hrimfare af Ranrike seglade från Göteborg till Gotland och Almedalen.
– Vi vill nå ut till beslutsfattare och branschfolk och väcka intresse för hur regelverket, konsument- och marknadskrafter styr båtägares användning av giftfärger och vad detta innebär för Östersjön, säger Mia Dahlström projektledare för CHANGE – Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea.

Hrimfare af Ranrike.
Hrimfare af Ranrike.

Under sex dagar seglade forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland bland annat med besättning från det SP-ledda forskningsprojektet CHANGE.

Forskningsprojektet CHANGE är tvärvetenskapligt och arbetar med frågor kring båtbottenfärg och miljö, och har som målsättning att få användningen av gifitiga båtbottenfärger på fritidsbåtar att minska till ett minimum.

– Fritidsbåtarna ökar i Östersjön, och därmed gifterna från båtbottenfärger som skall förhindra påväxt på båtens skrov. Risken är stor för fortsatt försämring av miljön i Östersjöns kustnära ekosystem om inte praktiker kring fritidsbåtars användning av båtbottenfärger ändras. Om vi ska ha en chans att förbättra den kustnära miljön i Östersjön där fritidsbåtar färdas krävs mer samverkan mellan olika aktörer och nationer, säger Mia Dahlström.

Under sommaren 2015 samarbetade CHANGE med Svenska Båtunionen, SBU, för att testa hur väl borsttvättar, skrovdukar, båtlyftar och andra mekaniska metoder fungerar när det gäller att hålla båtbotten ren. Nu reser de runt till båtklubbar för att sprida kunskapen. Projektet fortsätter under 2017.

De fyra andra Bonusprojekten som fanns med på forskningsbåten Hrimfare af Ranrike  seglats var Zeb, Sheba, Esabalt och Stormwinds fokuserar på sjöfartens påverkan på och transportsäkerhet till sjöss. Båten lämnade Lindholmen i Göteborg måndag 27 juni och nådde Almedalen 3 juli.

Sätt att bekämpa biobeläggning på båtskrov (CHANGE):
Med biocidbaserade bottenfärger
Med biocidfria bottenfärger
Med mekaniska metoder
Skärgårdsstiftelsens havstulpanvarning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera