Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Samal Algilani har i sin avhandling vid Örebro universitet börjat arbetet med att ge äldre ett verktyg för att göra vardagen så bra som möjligt. Det handlar om optimal funktionalitet – att vara sitt bästa jag.
– Det viktigaste med optimal funktionalitet är att det är subjektivt, att det är den äldre själv som bestämmer vad som är bra, utifrån sina egna preferenser och sitt eget perspektiv, säger Samal Algilani.

Optimal funktionalitet finns inom till exempel medicin, där det kan användas för att bedöma smärta eller cancerbehandlingar. Samal Algilani är verksam inom forskargruppen NUPARC vid Örebro universitet. Där har forskarna konstaterat att optimal funktionsförmåga är grundläggande för hälsan och förmågan att klara sig bättre under åldrandet.

Optimal funktionalitet finns med som begrepp, men utan någon specifik definition. Nu har Samal Algilani med sin avhandling börjat arbetet med ringa in en allmängiltig betydelse.

– Jag är sjuksköterska och anser att de äldres subjektiva uppfattning är viktig. Det handlar om att kunna möta varje individ, och hur den personen uppfattar sitt liv här och nu, säger hon.

Bäst här och nu
Optimal funktionalitet är inte samma sak som hälsa eller livskvalitet. Det sista begreppet har många definitioner och hälsa handlar mycket om att uppnå något. Optimal funktionalitet i sin tur handlar enligt Samal Algilani om ”här och nu” och att ”vara sitt bästa jag”. Det sista uttrycket är också titeln på hennes avhandling

Den optimala funktionaliteten kan förändras snabbt. Samal Algilani exemplifierar med en 78-årig mormor som tycker om att leka med sina barnbarn. Men så bryter hon benet:

– Då har plötsligt den optimala funktionaliteten förändrats. Men det behöver inte betyda att man mår sämre. Istället för kurragömma kan mormor kanske spela spel.

Optimal funktionalitet innebär alltså inte att allt, kroppsligt och mentalt, är på topp. Det är helheten som räknas och det är den äldre själv som har makten att beskriva sin livssituation.

Självskattning av välbefinnande
Samal Algilani har i sina studier intervjuat olika grupper av äldre; en grupp aktiva orienterare, en grupp friska äldre som bor hemma och en grupp på seniorboende med behov av hjälp.

Hon har också testat en app på en datorplatta som ett sätt för äldre att uppskatta sitt välbefinnande. Deltagarna gav tekniken ett gott betyg vilket öppnar för möjligheten att använda appar kopplade till optimal funktionalitet i framtiden.

Optimal funktionalitet är i samklang med den nya patientlagen som stärker kraven på av patienten ska vara delaktig i vården. Men begreppet är ännu inte färdigt. Planen är att fortsätta utvecklingen, bland annat i samarbete med äldreorganisationer.

– Det handlar om att få ut begreppet och diskussionen. Idag händer ofta att man drar alla äldre över en kam, när gruppen i själva verket är så heterogen.För mig krossades en fördom när en 90-åring berättade att det inte var några problem med en app på plattan, säger Samal Algilani.

Avhandling: To be at one’s best: The evolution of Optimal Functionality and its possible implementation in an ICT-platform

Kontakt: Samal Algilani, samal.algilani@oru.se, 019-30 31 22

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera