Tema

Hur påverkas tillväxt av etnicitet och social klass i företagens styrelser?

Vilka mekanismer påverkar tillväxt och överlevnad i nyföretag utifrån etnicitet, nationalitet och social klass i företagens styrelser? Detta är ett outforskat område, men frågan ska nu studeras av forskare i Kristianstad och Linköpiong.

– Etnicitet och klasstillhörighet är outforskat när det gäller styrelsers sammansättning i nyföretag. Till skillnad från stora företag där man tittar på resultat är tillväxt och överlevnad de viktigaste faktorerna när det gäller mindre företag. Vi ska se hur etnisk och social mångfald påverkar detta och vilka faktorer som gör att vissa har denna mångfald, säger Timurs Umans, biträdande professor i företagsekonomi med inriktning bolagsstyrning vid Högskolan Kristianstad.

Nu har forskningsprojektet Upper Echelon Composition in New ventures: Determinants and Consequences fått 1 miljon kronor av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse, för att hitta svar på frågan hur social klass, etnicitet och nationell tillhörighet påverkar tillväxt och överlevnad i nyföretag. Timurs Umans och Chanchal Balachandran i samarbete med Karl Wennberg vid Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitetet kommer att driva projektet

I den kvantitativa delen av studien får forskarparet via Statistiska Centralbyrån, SCB, unik tillgång till stora mängder data från cirka 50 000 nyföretag och 250 000 individer, i princip all relevant svensk data sedan år 2000. De får möjlighet att se vilka som sitter i styrelserna, hur kompetenserna ser ut och vilken mångfald de har, exempelvis i form av ålder, kön, etnicitet och social klass.

– Vi tittar på grundaren i små företag, hur styrelsemedlemmar väljs, grundarens bakgrund, vilket nätverk de har, deras egna tidigare erfarenheter, etcetera. Den praktiska delen av forskningen blir sedan att koppla hur styrelsernas sammansättning påverkar tillväxten och långsiktiga överlevnaden i småföretagen, säger Timurs Umans.

Mer om hur tillväxt påverkas av etnicitet och social klass i företagens styrelser

Kontakt:
Timurs Umans, bitr. professor i företagsekonomi inriktning bolagsstyrning, 044-20 31 37, 0708-40 39 07, timurs.umans@hkr.se.
Chanchal Balachandran, forskare vid Linköpings universitet,011-36 33 05, chanchal.balachandran@liu.se

Hur påverkas tillväxt av etnicitet och social klass i företagens styrelser?

 lästid ~ 1 min