Tema

Ny operationsmetod ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

Kranskärlsoperationer utförda med no touch-teknik ger betydligt bättre resultat på lång sikt än traditionella operationsmetoder. Det visar Ninos Samano, forskare och specialistläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, som nyligen avslutat en studie om hur patienter mår efter en kranskärlsoperation.

– Det mest intressanta med min studie är att operationstekniken no touch vid kranskärlsoperationer gör att blodkärlen håller sig öppna och fungerande efter sexton år i 83 procent av fallen. Även hjärtats pumpförmåga i denna patientgrupp visade sig vara bevarad efter så lång tid, säger Ninos Samano.

No touch-tekniken innebär att en ven från benet tas ut med sin omgivande vävnad vilket medför att skadorna blir betydligt mindre under förberedelserna. Studien visar att det ger ett avsevärt bättre slutresultat för patienten då venen sätts in i hjärtat.

Hjärtinfarkt och kärlkramp vanligaste dödsorsaken
Ischemiska hjärtsjukdomar är ett samlingsnamn på flera hjärtsjukdomar som har samma orsak som hjärtinfarkt och kärlkramp. Dessa är de vanligaste dödsorsakerna i världen. Att operera kranskärlen anses vara den mest effektiva behandlingen för många av de här patienterna. Detta har lett till att kranskärlskirurgi är bland de vanligaste operationerna.

– Vid en kranskärlsoperation använder man ett blodkärl som kopplats förbi det förträngda kranskärlet på hjärtat för att förbättra blodtillförseln och syresättningen av hjärtmuskulaturen. I de flesta fall används ett blodkärl, en så kallad graft, från benet tillsammans med en pulsåder från insidan av bröstkorgen till en sådan förbikoppling. Det venmaterial som tas från benet med den konventionella tekniken och opereras in på hjärtat har med åren en benägenhet att täppas igen och kan ge stora besvär för patienten, säger Ninos Samano, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet och specialistläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Metod som sprider sig över världen
– Det var min handledare Domingos Souza, docent och överläkare på Kärl-Thoraxkliniken, som under 1990-talet utvecklade den nya no touch-tekniken på Universitetssjukhuset Örebro. Idag har cirka 3 000 patienter genomgått kranskärlsoperationer med denna teknik vid Region Örebro län.

Universitetssjukhuset Örebro i Region Örebro län utför årligen cirka 250 stycken kranskärlsoperationer. Det innebär drygt hälften av alla slags hjärtoperation på Kärl-Thoraxkliniken.

Tekniken har väckt internationellt intresse och används på många thoraxkliniker i världen. Nyligen har det avslutats en internationell multicenter studie om no touch-tekniken där Örebro och Sahlgrenska Universitetssjukhusen var med. Studien utgick från McMaster University i Toronto, Canada och resultaten kommer att publiceras under året.

Det finns också stort nationellt intresse. En nationell multicenter-studie håller på utformas och kommer att startas under nästa år. En unik studie då alla Sveriges åtta thoraxkirurgiska kliniker är inkluderade för första gången.

– Jag har nyligen fått ett abstract av mitt fjärde arbete i min avhandling accepterat för presentation vid det årliga europeiska thoraxkirurgiska mötet (EACTS) i Barcelona under hösten. Det var flera hundra som ansökte om att få vara med. Då kommer jag att göra en presentation om min forskning och särskilt om den hälsorelaterade livskvaliteten av kranskärlsopererade patienter. Det är det största mötet i Europa inom thorax-kirurgin.

Patienternas välbefinnande ökar
Ninos Samanos studie visar att no touch-operationer kan innebära färre fall av återinsjuknande, minskning av antal omoperationer och möjligen även längre överlevnad för denna patientgrupp.

– En glädjande slutsats i min avhandling är att de kranskärlsopererade patienternas välbefinnande är betydligt bättre efter operation. Vi följer upp dem noggrant och de mår bättre än samma sjukdomsgrupp i den allmänna svenska befolkningen.

Avhandlingen: ”No-touch saphenous veins in coronary artery bypass grafting. Long-term angiographic, surgical and clinical aspects”

För mer information:
Ninos Samano
Specialistläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro
Tel: 073 – 954 40 81
Mail: ninos.samano@regionorebrolan.se

Ny operationsmetod ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

 lästid ~ 3 min