Tema

Dödstalen sjunker – men antalet aktiva konflikter fortsätter att öka

De senaste årens trend med ett ökat antal döda i organiserat våld är bruten. Detta visar nya data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Uppsala universitet. Däremot fortsätter antalet väpnade konflikter där staten är inblandad att öka, från 41 aktiva konflikter 2014 till hela 50 under 2015. Ökningen beror till stor del på Islamska Statens (IS) spridning till allt fler länder.

Sedan 2011 har fredsforskare sett en oroande trend med en dramatisk ökning i antalet döda i organiserat våld. 2014 noterades den högsta siffran sedan folkmordet i Rwanda 1994, med fler än 130,000 människor döda i någon av de tre kategorierna organiserat våld som UCDP kartlägger; väpnad konflikt där staten är inblandad, konflikter mellan icke-statliga grupper samt organiserat våld mot civila. 2015 verkar denna trend dock ha brutits och antalet döda minskade återigen, till strax under 118,000. De senaste åren har trenden i stort sett uteslutande drivits av inbördeskriget i Syrien.

– Det är självklart positivt att vi inte ser en fortsatt ökning. Men 2015 är fortfarande ett av de tre mest våldsamma åren under perioden sedan 1989, säger Therése Pettersson, projektledare i UCDP.

Även om antal döda sjunkit så har antalet aktiva konflikter, både där staten är inblandad och konflikter mellan icke-statliga grupper, fortsatt att öka. Antalet konflikter mellan icke-statliga grupper ökade från 61 under 2014 till 70 konflikter 2015, det högsta antalet sedan kalla krigets slut, och konflikterna där staten är inblandad ökade från 41 under 2014, till 50 aktiva konflikter 2015.

– Ökningen vi ser är till stor del en konsekvens av Islamska Statens (IS) spridning till allt fler länder i världen, förklarar Lotta Themnér, projektledare i UCDP.

IS konfliktområden har ökat
2014 var gruppen aktiv i konflikter mot tre olika stater, en siffra som hade ökat till hela 12 under 2015. Detta beror både på att nya IS-grenar bildades i olika delar av världen, exempelvis i Afghanistan och Ryssland, men också på att hela grupper svor trohet till IS och underordnade sig dess ledning, som i Nigeria och Egypten. IS var också inblandade i ett stort antal konflikter mot andra rebellgrupper under året, framförallt i Syrien.

– IS utgör ett allvarligt hot mot människor i många delar av världen. I jämförelse med andra rebellgrupper genom tiderna står IS dock inte ut som någon speciellt framgångsrik grupp, åtminstone inte ännu. Det finns många exempel på väpnade grupper som vunnit krig eller uppnått viktiga framgångar i fredsavtal, vilket IS ännu inte gjort. Dessutom måste vi vara medvetna om att ett överdrivet fokus på IS och dess allierade stjäl uppmärksamhet från andra allvarliga situationer som skulle behöva mer internationellt engagemang, säger Erik Melander, ledare för forskningsprogrammet.

Kontakinformation: Professor Erik Melander, e-mail: erik.melander@pcr.uu.se
Projektledare Lotta Themnér, e-mail: lotta.themner@pcr.uu.se
Projektledare Therése Pettersson, e-mail: therese.pettersson@pcr.uu.se

Dödstalen sjunker – men antalet aktiva konflikter fortsätter att öka

 lästid ~ 2 min