Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lärarna är avgörande för att mobbade elever ska kunna bearbeta sina upplevelser. I skolan idag saknas ett system för uppföljningar. Det behövs eftersom smärtan och rädslan finns kvar in i vuxenlivet hos dem som en gång blivit utsatta. Det visar Karin Hellfeldt i sin avhandling i socialt arbete vid Örebro universitet.

– Mobbningen slår direkt. De som nyss blivit utsatta mår lika dåligt som de som varit mobbade länge och de som inte längre mobbas fortsätter att må dåligt, säger hon.

Grunden för Karin Hellfeldts avhandling är en enkät som vid två tillfällen gått ut till samtliga elever i årskurserna fyra till nio i Örebro, år 2012 och 2013.

Resultatet visar att sju procent är eller har varit mobbade. Men det är bara en del av dessa, 1,6 procent av eleverna, som uppger att de var mobbade vid båda undersökningstillfällena. En anledning till att mobbningen upphört kan vara att en elev bytt skola.

I enkäten fanns också öppna frågor där eleverna gett egna beskrivningar av sina upplevelser. Karin Hellfeldt har dessutom djupintervjuat fem före detta mobbade elever i åldern 17 till 25 år.

Svårt med tilliten
– De mår lite bättre, men många har svårt med tilliten till andra vuxna. De känner sig fortfarande svikna av lärarna. De kan ha uppmanats att inte överdriva eller att bita ihop istället för att lärarna gav dem erkännande som individer med egna behov.

Skolorna har enligt lagen skyldighet att förebygga och ingripa mot mobbning och det finns många olika metoder för detta arbete i skolans vardag. Men det finns inga regler om att följa upp och ta hand om de elever som en gång blivit mobbade.

Avhandlingen visar att det behovet är stort och att lärarna är nyckelpersoner. ”Det var på grund av läraren som jag överhuvudtaget gick till skolan”, säger en av de intervjuade.

Karin Hellfeldt har haft som mål att hennes resultat ska kunna användas i praktiken. Under sitt avhandlingsarbete har hon föreläst för elever, lärare, föräldrar, skolledare och politiker i Örebro kommun, och fortsätter nu med att sprida kunskapen in i verkligheten på skolorna. Svaren från eleverna är kodade, men resultat finns nedbrutna på enskilda skolor.

– Jag har fått positiva reaktioner från lärare. Jag vet att de har en tuff situation, att de är överlastade med uppgifter och har svårt att hinna med sitt arbete. Lärarna måste ha stöttning av skolledningen för att kunna klara av och värdesätta arbetet med att hjälpa elever som kommit ut ur mobbningen, säger hon.

En del av lösningen är att skolorna kompletterar sin anti-mobbningsplaner med långsiktiga åtgärder för att följa upp de utsatta eleverna enligt Karin Hellfeldt. Hon pekar på vikten av fortsatt forskning om lärarrollen. Hennes avhandling är ”barnens röst”. Hon ser också andra fortsättningar:

– Det finns väldigt litet forskning om kopplingen mellan mobbning och skolprestationer. Många som mobbats går en klass om eller hoppar av skolan, konstaterar hon.

Kontakt:
Karin Hellfeldt, karin.hellfeldt@oru.se, 070-304 53 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera