Tema

Yrselsymptom vanliga – nästan alltid ofarliga och oftast botbara

På akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus söker varje år nästan 1000 personer vård för yrselsymptom. En tredjedel av dem kan diagnosticeras och botas med en enkel manöver.
– Många med yrsel av oklar orsak har i själva verket kristallsjukan, vilket är en enkelt botbar och ofarlig åkomma, säger Marie-Louise Barrenäs, överläkare och docent på Öron-näsa-hals-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Det är forskare i Projekt obalans vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting som nu presenterar nya resultat från yrselforskningsprogrammet.

– Ett problem vi sett är att majoriteten av patienterna inte genomgått det enkla test som krävs för att ställa diagnos. Det handlar om att man lägger ner patienten på britsen med huvudet vänt åt höger respektive vänster, samtidigt som man noggrant observerar ögonrörelserna. Själva testet tar bara någon minut att göra.

Tredelad poängskala förutsäger stroke
Förutom testet för kristallsjukan går det enligt forskarna att med hjälp av en enkel tredelad poängskala också att förutsäga risken för att patientens yrsel orsakas av en stroke.

– Väldigt få, under fem procent, av alla som söker akutvård för yrsel är yra på grund av en stroke. Nästan alla med stroke har också andra symtom såsom förlamning eller talsvårigheter, säger Jonatan Salzer, ST-läkare i neurologi och projektledare för Projekt obalans.

– Endast ett fåtal strokepatienter har bara yrsel som symtom på sin stroke. Den algoritm som vi utvecklat och valt att kalla ASA (Acute onset, Signs of neurological disability, Age) har visat sig vara väldigt tillförlitlig för att redan på akuten kunna förutsäga strokerisken.

Ändrade rutiner för yra patienter skulle spara oro
– Om vi ändrade på handläggningsrutinerna för våra yra patienter utifrån de fynd vi gjort så skulle vi kunna spara en massa tid, energi, oro och pengar som idag går åt till onödig vårdtid och onödiga röntgenundersökningar, avslutar Marie-Louise Barrenäs.

Dessa och andra forskningsresultat från Projekt obalans presenteras idag (den 3 juni) kl. 10 på ÖNH-dagarna, som arrangeras på Väven i Umeå. Under hösten kommer resultat också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer:
Projekt obalans

Öron-Näsa-Hals dagarna i Umeå

Kontakt:
Jonatan Salzer, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet
070-267 8964; jonatan.salzer@umu.se”>jonatan.salzer@umu.se
Marie-Louise Barrenäs, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
070-731 26 98; marielouise.andersson.barrenas@vll.se

Yrselsymptom vanliga – nästan alltid ofarliga och oftast botbara

 lästid ~ 2 min