Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En attraktiv stad är välfungerande och trygg att vistas i. Att uppnå det ställer stora krav på samordning mellan olika samhällskritiska funktioner. ”Stadens kontrollrum” är ett projekt som ska ge en översikt över olika aktörers system.

Idag finns viktig information i silos hos olika myndigheter och privata aktörer, och när denna i olika kriser behövs är den inte direkt tillgänglig. Problemet är ofta att olika aktörers system inte interagerar.

Översiktlig panel
Visionen med projektet ”Stadens kontrollrum” är att skapa en översiktlig panel för att ge operatören en god överblick för snabbare ledning, ökad behovsförståelse och effektivare återkoppling. Det ska ge bättre kommunikation mellan staden och medborgarna samt bättre beslutsunderlag för effektivisering, optimering och krishantering. Systemen man har idag är bra, men talar av olika anledningar inte med varandra.

Man har hittills tittat på några exempel där man ser stora möjligheter till förbättringar:

  • I en av Västerås stadsdelar har man haft problem med inbrott och området har därför infört kameraövervakning kopplat till inbrott. En tid senare börjar bussarna som trafikerar området utsättas för stenkastning. Jourhavande säkerhetsombud VET att det finns kameror, men tillstånd för att använda dessa annat än i inbrottssammanhang saknas, trots att det hade varit till stor hjälp i detta tillfälle.
  • Då några cykeltunnlar i Västerås översvämmas regelbundet vid skyfall installeras evakueringspumpar som ska tömma tunnlarna från vatten vid stor tillrinning. Vid en vädervarning känner alltså de ansvariga sig trygga med att detta då inte innebär något problem. Om det samtidigt inträffar ett elfel är det en annan enhet som får reda på detta. En prioritering kan göra att man avvaktar med att ordna detta då ju dessa pumpar används sällan. Men om dessa saker inträffar samtidigt blir alltså konsekvensen att tunneln ändå vattenfylls, trots goda ansatser från respektive verksamhet. Koordinering och samordning hade avhjälpt problemet innan händelsen.
  • Den stora skogsbranden i Västmanland 2014, där många insatser skulle kunna ha haft en tidigare och betydligt större effekt om information direkt hade kunnat delas på ett bättre sätt.

– Intresset av att samordna de vitt skilda samhällsinstanserna är stort och behoven är tydliga. SICS agerar genom sammanföra och sammanställa de olika instanserna behov, säger Tomas Lennvall, som är forskare hos SICS Swedish ICT Västerås och  projektledare för forskningsprojektet Stadens Kontrollrum.

Skapa stöd för beslut
Projektet syftar till att skapa stöd för tjänstemannen i beredskap, den som fattar beslut i ett kritiskt läge och som behöver rätt information för detta. Ett gemensamt kontrollrum skulle kunna leda till högre säkerhet, mer resurseffektivitet och stora besparingar för Västerås stad.

– Vi vill med projektet Stadens Kontrollrum öka samordningen vid störning och kris, så att rätt personer har bättre beslutsunderlag i tid genom att i vardagen samarbeta närmare. Detta tror vi kan ge stor samhällsnytta vid en krissituation, säger Jonas Persson, avdelningschef elnät marknad och mättjänster.

Projektet ingår i Vinnovas program UDI (utmaningsdriven innovation) och man fokuserar under förstudien på att samla ett flertal fallstudier. Fallstudierna utvärderas i steg 2 för att man i steg 3 ska testa, verifiera och rulla ut lösningar. Projektet leds av forskningsinstitutet SICS Swedish ICT Västerås, med i projektet är även Mälarenergi, Västerås stad och Västmanlands länsstyrelse.

Kontaktuppgifter: 
Tomas Lennvall
Senior forskare, SICS Swedish ICT Västerås
tomas.lennvall@sics.se
073 036 00 36

Jonas Persson
vice VD, Mälarenergi Elnät
jonas.persson@malarenergi.se
021 39 53 40

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera