Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett framtida trafiksystem med självkörande fordon kan möjliggöra bättre trafikstyrning och framkomlighet men hur ett vägtrafiksystem med självkörande fordon ska utformas och styras är inte självklart.

Trafiksimulering är ett kraftfullt och vanligt använt verktyg för analys av trafiksystemeffekter av förändringar i infrastruktur och trafikstyrning eller införande av avancerade förarstödssystem. För att möjliggöra analyser av effekter på trafiksystemet av självkörande fordon behöver dagens trafikmodeller vidareutvecklas.

– Det behövs helt enkelt människor som kan området och jag hoppas och tror att det här är starten på en rad doktorandprojekt kring trafikmodellering av självkörande fordon, säger Johan Olstam som är projektledare och forskare på VTI, som tillsammans med Linköpings universitet och KTH nu ska anställa två nya doktorander för att ta två steg på vägen.

Projektets syfte är att se över frågor om morgondagens trafiksystem som inkluderar delvis och helt självkörande fordon. Hur påverkas vägars och korsningars kapacitet när en del av fordonen är självkörande? Kommer ”förare” av självkörande fordon välja andra vägar även om resorna till och med kan tänkas bli längre om man väljer vägar som är anpassade efter ett självkörande fordon?

Det finns ett stort intresse för automatisering av vägtrafiksystemet. Såväl fordonsindustri som väghållare och andra myndigheter har stora förhoppningar på att automatisering kommer att innebära viktiga framsteg för utvecklingen av framtidens säkra, effektiva och hållbara vägtrafiksystem. Men trots att teknikutvecklingen inom området sker i mycket hög takt finns begränsad kunskap om vilka effekter automatisering av olika delar av trafiksystemet kan förväntas ge.

Om projektet
Projektets övergripande syfte är att vidareutveckla dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens vägtrafiksystem. Projektet kommer att bestå av två nyanställningar i form av doktorander.

VTI leder projektet som genomförs tillsammans med Linköpings universitet och Kungliga Tekniska Högskolan inom ramen för Centre for Traffic Research (CTR). Projektet pågår till slutet av september 2019 och Trafikverket finansierar två doktorander under tre års tid.

För mer information: Johan Olstam, forskare VTI, 013-20 41 82

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera