Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bedömning har potential att bidra till ökat lärande för elever och till utveckling av lärares undervisning. Men det förutsätter ett samarbete mellan elever och lärare. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Formativa bedömningsprocesser – där elever fortlöpande får en förståelse för vad som ska läras in och där läraren anpassar och genomför undervisningen så att den bättre möter elevernas kunskapsnivå – kan bidra till att utveckla lärares undervisning och elevers lärande.

– Det kan leda till högre måluppfyllelse, men det förutsätter att vi förstår vad elever förstår och vilka möjligheter elever har att aktivt delta i bedömningsprocesser, säger avhandlingens författare Lisbeth Gyllander Torkildsen.

Rätt förutsättningar avgörande
Hon har utgått från ett flerårigt projekt där 25 elever, i årskurs 5 och 7 vid starten, och 9 lärare har arbetat med att utveckla en ömsesidig syn på bedömning. Resultaten visar att förutsättningar och arrangemang kring processerna är avgörande.

– Förutsättningarna kan antingen innebära att eleverna utvecklar en mer ytlig förståelse av bedömning, att de utvecklar en förståelse som bidrar till förbättring eller att de får en förståelse som leder till lärande, säger Lisbeth Gyllander Torkildsen.

Bedömning – två parters arbete
Centralt är att förstå bedömning som en värdering av två aktörers arbete. För eleven innebär detta en värdering av hur långt han eller hon nått i kunskapsutvecklingen samt en möjlighet att fortsätta att utvecklas. För läraren innebär det en värdering av hur väl undervisnings-, lär- och bedömningsaktiviteterna som genomförts verkligen har lett till ökat lärande.

Elevers förståelse av bedömning är en förutsättning för att de ska kunna använda den i sitt lärande.

– Det handlar om en komplex process med potential att bidra till att elever utvecklar förmågor, färdigheter och kunskaper. Elever och lärare behöver utveckla gemensam begreppslig förståelse och kunskaper om styrdokument, processer och förutsättningar, säger Lisbeth Gyllander Torkildsen.

– Bedömning är en gemensam angelägenhet för såväl elever och lärare som skolledare, förvaltningspersonal, politiker, policyförfattare och forskare.

Kontaktinformation: Lisbeth Gyllander Torkildsen, telefon: 073–231 5473, e-post lisbeth.gyllander.torkildsen@gu.se

Avhandlingen finns digitalt publicerad

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera