Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den svenska spelindustrin växer stadigt och därmed ökar efterfrågan på nya medarbetare. Samtidigt bromsar tillväxten på landets spelutbildningar. Efterfrågan från industrin börjar överskrida tillgången till nyexaminerade spelutvecklare.

Denna iakttagelse gör dataspelsforskaren Björn Berg Marklund vid Högskolan i Skövde. Han har sammanställt en rapport över de svenska spelutbildningarnas utveckling från 2001 till 2016 och lyfter frågan om vad den här utvecklingen innebär för förhållandet mellan utbildning och industri.

– Den senaste tiden har vi sett hur aktörer i dataspelsbranschen, bland annat genom öppna brev i pressen, uttryckt sin oro över hur svårt det är att få tag på kompetent arbetskraft. Branschen växer både snabbt och stadigt, och bristen på ny personal kan bli en flaskhals för dess fortsatta tillväxt. Avsikten med rapporten är att beskriva hur läget utvecklats för Sveriges spelutbildningar, samt att belysa utbildningarnas relation med industrin genom att jämföra denna utveckling med industrins tillväxt, säger Björn Berg Marklund.

35 spelutbildningar
Under året fanns det 35 utbildningar som kan beskrivas som spelrelaterade på tretton högskolor och universitet i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Högskolan på Gotland och Högskolan i Skövde var några av de första som satsade på mer specialinriktade dataspelsutbildningar i början av 2000-talet. Björn Berg Marklund gjorde sin första kartläggning av den svenska dataspelsbranschen 2011 och ett par år senare gjorde han en bredare inventering av hela Skandinavien. Den här tredje gången har han valt att återigen koncentrera sig på situationen i Sverige.

– Siffror från dataspelsbranschens rapporter om svenska spelindustrins tillväxt, vittnar om att den hade en serie turbulenta år i slutet av 00-talet, men de senare åren har utvecklingen varit stabil och positiv. Utbildningarna, som växte fram explosionsartat under 2000-talets första del, har i sin tur bromsat upp. Efter att det ett tag såg ut som att lärosätena snabbt var på väg att börja utbilda fler studenter än industrin hade kapacitet för, så har vi sett det omvända de senaste tre – fyra åren. Efterfrågan på kompetent personal är stor och av företagens uttalanden att döma har det blivit allt svårare att få tag på medarbetare. Den avstannade tillväxten av spelutbildningarna kan försvåra situationen ytterligare och kan på sikt påverka hur snabbt de svenska spelföretagen kan växa.

Allt fler kvinnor
2015 hade dataspelsutbildningarna i Sverige drygt 3 000 förstahandsökande, en nedgång med cirka hundra jämfört med året innan. Drygt 1 500 började sina utbildningar, vilket är 80-talet fler än 2014. Samtidigt som andelen manliga sökande minskar har andelen kvinnliga studenter ökat stadigt de senaste åren. Jämfört med 2010 är ökningen drygt 44 procent. Noteras ska också att de årskullar som nu kan söka till högskolor och universitet är förhållandevis små, på grund av de låga födelsetalen i mitten på 1990-talet.

De två tidigare undersökningar har skett inom ramen för två EU-projekt, Scandinavian Game Developers och Game Hub Scandinavia, där Högskolan i Skövde samordnar forskning och utbildning för att utveckla branschen. Forskningen kommer att studera hur spel utvecklas och anpassas för olika marknader och olika typer av kunder. Kunskapen om detta sprids genom samarbete med inkubatorer och spelutbildningar på olika nivåer.

Underlag för diskussioner
Björn Berg Marklund hoppas att den nuvarande rapporten kan utgöra ett bra underlag för diskussion bland utbildare och branschaktörer.

– Jag vill inte själv dra allt för stora slutsatser eller tolkningar av resultaten, eller ge fasta direktiv till lösningar – det är upp till läsaren att bedöma hur statistiken relaterar till deras arbetsprocesser och situation. Rapporten lyfter dock upp några eventuella punkter jag fann intressanta och ville belysa lite extra. Men, framför allt hoppas jag att rapporten bidrar med intressant statistik och iakttagelser som bjuder in till diskussion.

För mer information:
Björn Berg Marklund, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde, bjorn.berg.marklund@his.se, Tel. 0500-44 83 51, 0733-62 58 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera