Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Gator i tätort skulle kunna göras mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller, även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det är svårt även för experter att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser.

– Vi har kunnat konstatera att begreppet självförklarande gata i tätort är svårt och med dagens befintliga hastighetsgränser kan man inte tala om att vi har självförklarande gator i Sverige. Det är långt ifrån enkelt för trafikanterna att enbart utifrån trafikmiljön bedöma vilken hastighetsgräns som råder om man av någon anledning missat informationen som finns på skyltarna, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

En åtgärd för att öka möjligheten att bilister håller hastighetsbegränsningarna på gator i tätort kan vara att utforma gatorna så att de blir mer självförklarande. För att utreda begreppet självförklarande gata har forskarna studerat sambandet mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljöns utformning utifrån hastighetsmätningar på 69 mätpunkter i tätort.

– Omgivningen och om det finns oskyddade trafikanter som befinner sig i närheten är exempel på faktorer som kan förklara varför trafikanter väljer att köra i en viss hastighet, säger Anna Vadeby.

Blindskattning
När forskarna studerat sambandet mellan vald hastighet och ett antal platsspecifika bakgrundsvariabler visar resultatet att trafikanternas hastighetsval förklaras med förhållandevis självklara egenskaper som hastighetsgräns och om man har företräde eller inte. Men det finns fler faktorer som påverkar, exempelvis typ av bebyggelse och om det finns oskyddade trafikanter.

Som en andra del i studien fick 113 trafikingenjörer studera fotografier för att bedöma vilken hastighet de tror råder vid olika platser, en så kallad blindskattning, som gjordes av NTF. Om slumpen fått avgöra så hade 25 procent av gissningarna varit korrekta, nu var andelen i genomsnitt cirka 50 procent. Mest korrekt gissade deltagarna på gator med hastighetsgräns 70 km/tim (67 % rätt) och sämst på gator med 60 km/tim (35 % rätt).

Dialog om hastighetsgränser
–  De trafikingenjörer som genomfört en hastighetsplan visade sig i större utsträckning göra en korrekt bedömning av gällande hastighetsgräns. Resultaten visar också att sannolikheten att göra en korrekt bedömning ökar ju smalare vägen blir, säger Anna Vadeby.

Syftet med projektet var att utreda begreppet självförklarande gata, men också att skapa en dialog med landets kommuner kring hastighetsgränser och faktiska hastighetsnivåer i relation till begreppet självförklarande gata i tätortsmiljö. Studien är gjord på uppdrag av och i samarbete med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande).

Rapport: Självförklarande gator – samband mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljö

Kontakt: Anna Vadeby 013-20 42 34 eller Anna Anund 031-20 43 27

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera