Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny digital plattform för förbättrad kommunikation mellan polis och allmänhet. Det är målet för ett stort europeiskt projekt för ökad säkerhet i samhället. Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR, deltar i utvecklingen av den nya tekniken.

Det EU-finansierade Horisont 2020-programmet TRILLION startade i september 2015 med en inriktning från EU att medborgare på ett bättre sätt ska kunna interagera och påverka polisens arbete.

Förmågan att kommunicera effektivt och dela relevant och aktuell information ska göra det möjligt att snabbare upptäcka risker och förhindra brott. Plattformen ska förbättra det förebyggande arbetet och främja tidiga insatser för att kunna minska brottslighet. Den ska också uppmuntra till fortsatt samarbete mellan medborgare och brottsbekämpande myndigheter.

Utgår från användarnas behov
– Vår del i projektet handlar om krav på plattformen med fokus på hur slutanvändarna vill att den ska fungera. Vilka funktioner behöver finnas, vad vill medborgarna kunna prata med polisen om exempelvis via sociala medier? Vi ska också utforska tilliten för ett ökat samarbete – medborgare måste kunna känna sig trygga med att rapportera exempelvis ett brott eller en risk, säger Lena Maria Öberg, forskare vid RCR.

Innan projekttidens slut 2018 ska en färdig plattform finnas som stödjer samarbetet mellan medborgare och polis, bland annat utifrån redan befintliga sociala medier. Den ska också främja kommunikationen mellan olika brottsbekämpande organisationer där det ska vara möjligt att:

  • rapportera brott, misstänkta beteenden och incidenter,
  • identifiera risker,
  • upptäcka incidenter på ett mer effektivt och medvetet sätt,
  • polis ska kunna lokalisera medborgare på plats under en incident och kommunicera med dem.

14 olika partners, varav fem universitet, från åtta olika europeiska länder ingår i projektet. Omfattande tester av plattformen kommer längre fram i projektperioden att göras i Italien, Portugal, Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Testerna kommer att omfatta nära 2 000 medborgare och representanter för brottsbekämpande myndigheter.

– Vid Mittuniversitetet kommer studenter vid utbildningarna i risk- och krishantering samt informatik att testa tidiga versioner av plattformen för att kunna utvärdera och förbättra den, säger Lena Maria Öberg.

Fotnot: TRILLION står för TRusted CItizen-LEA coILaboratIon over sOcial Networks

Läs mer på projektets webbplats: http://trillion-project.eng.it

Kontakt:
Lena Maria Öberg, 010-142 88 02, e-post: lena-maria.oberg@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera