Tema

Byte av röntgenmetod kan spara liv

Att ställa rätt diagnos snabbt kan vara livsavgörande. Nu ändrar Örebro universitetssjukhus röntgenrutiner vid undersökning av buken och även för ländryggsundersökning för inneliggande och akuta patienter. – Fördröjning av rätt diagnos vid utredning av buksmärtor kan få livsavgörande konsekvenser – detta går att undvika genom att röntga patienten med lågdos skiktröntgen istället för med traditionell slätröntgen, säger forskaren Muhammed Alshamari .

De positiva effekterna med att använda lågdos skiktröntgen (datortomografi) istället för den traditionella slätröntgen på patienter är flera visar Muhammed Alshamari i sin doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet.

– I min avhandling var fokus på mjuka organ i buken samt skelettet i ländryggen. Studien visar att det är bättre och säkrare diagnostik då patienten får lågdos skiktröntgen. Strålningen är lägre än vid vanlig skiktröntgen som har cirka tio gånger högre strålning. Undersökningen går snabbt och patienten behöver inget kontrastmedel som måste ges vid slätröntgen.

Avhandling har fokus på mjuka organ i buken samt skelettet i ländryggen. Studien visar att det är bättre och säkrare diagnostik då patienten får lågdos skiktröntgen.

Bildtagningen vid skiktröntgen tar några minuter. Äldre patienter upplever ofta det smidigare och lättare att undersökas med skiktröntgen då de inte behöver vrida sig och ligga i olika positioner som vid slätröntgenundersökning. Även röntgenpersonalen upplever att det är lättare att utföra lågdos skiktröntgen. Det går att se mer detaljer om anatomi och organens utseende jämfört med slätröntgen. Detta gör att det är lättare och säkrare att visualisera sjukliga förändringar i buken och ländryggen.

Snabbare rätt behandling
– Fördröjning av rätt diagnos vid en livshotande situation som kan uppstå i samband med utredning av buksmärtor hos en patient kan få livsavgörande konsekvenser. Min avhandling visar att detta går att undvika genom att röntga patienten med lågdos skiktröntgen istället för den traditionella slätröntgen.

Med skiktröntgen kan man bedöma de flesta organ i kroppen beroende på vad patienten har för besvär och vad läkaren har för frågeställning. Vid undersökning av buken och ländryggen har det varit vanligast att använda slätröntgen på patienten för att undvika högre stråldos, trots att det är en begränsad metod.

– Med lågdos skiktröntgen kunde vi nå lika låga stråldoser som slätröntgen dock med bättre bildkvalitet och diagnostiskt värde. Med lågdos skiktröntgen kunde man fastställa kliniska orsaker för akuta buksmärtor. Det kan leda till snabb och effektiv behandling av akuta sjukdomar som tarmvred och ibland även orsaken till inklämt bråck, inflammerade tarmfickor och bukkörtelinflammation.

För ländrygg får man bättre undersökningskvalitet med lågdos skiktröntgen för att kunna visualisera olika anatomiska delar av kotorna. Det betyder att det är lättare och säkrare för radiologen att hitta förändringar i ländryggen exempelvis skelettskada.

Nya rutiner på Universitetssjukhuset Örebro
Resultaten från studien har gjort att rutiner har förändrats på Universitetssjukhuset Örebro. Lågdos skiktröntgen ersätter slätröntgen vid undersökning av buken och även för ländryggsundersökning för inneliggande och akuta patienter.

– Resultatet var så tydligt, att lågdos skiktröntgen är bättre än slätröntgen vid undersökning av buken och ländryggen. Radiologerna som har granskat bilderna var överens, säger Muhammed Alshamari.

Mer information: Muhammed Alshamari, specialistläkare vid röntgenkliniken Universitetssjukhuset Örebro samt doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet Mobil: 070-413 20 53 E-post: muhammed.alshamari@regionorebrolan.se

Byte av röntgenmetod kan spara liv

 lästid ~ 2 min