Artikel från Göteborgs universitet

I den nyutkomna boken Connecting Analytical Thinking and Intuition uppmanas naturvetare att bli bättre på att kombinera analytiskt tänkande och intuition. − Det är nödvändigt för att kunna möta de stora globala tvärvetenskapliga utmaningarna, säger författaren Anders Omstedt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet. Bokens undertitel And the Nights Abound with Inspiration är en fingervisning om författarens engagemang i drömgrupper.

I boken föreslår han en metod hur man bättre kan träna studenter och lärare i tänkandets konst och i kommunikation.

– Eftersom vi forskare och lärare kan sägas vara i ”tänkandets tjänst” har det förvånat mig hur lite vi diskuterar hur vi systematiskt kan förbättra vårt tänkande och vår förmåga att lösa tvärvetenskapliga problem, säger Anders Omstedt, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Strävar mot förbättrat tänkande
Analytiskt kritiskt tänkande är grunden för utbildning på universitet och innehåller moment som analyserande, värderande, problemlösande och urskiljande av felaktiga argument. Detta tänkande är långsamt och kräver ofta lång utbildning, , menar Anders Omstedt.

– Intuition är en insikt, en aning om att veta något utan bevis eller förklaring baserad på din egen erfarenhet. Den kan också tränas och är teorifri och snabb.

Han menar att kopplingar mellan analytiskt tänkande och intuition innebär att kunna lyssna, utvärdera, summera och att uppskatta båda dessa mänskliga egenskaper, vilket leder till bredare och djupare förståelse och därmed förbättrat tänkande.

I boken berättar Anders Omstedt om sina personliga erfarenheter och skildrar hur han arbetat med sig själv för att utveckla både sitt analytiska och sitt intuitiva tänkande som forskare och människa. Han framhåller bland annat att naturvetare måste bli bättre på att lyssna och ställa öppna frågor och kan lära mycket från andra discipliner som till exempel litteratur, psykologi, filosofi och konst.

– Vinsten för oss naturvetare, när vi kopplar samman vetenskap och konst, är just att vi kan bli bättre på att tänka. Idag, med konkurrens på alla nivåer och stora globala utmaningar måste forskarna tänka om och förbättra sitt tänkande, säger Anders Omstedt.

Stärker minnet i drömgruppen
Analytiskt kritiskt tänkande och intuition bör gå hand i hand och är till hjälp vid forskning, anser Anders Omstedt. Bokens undertitel And the Nights Abound with Inspiration är en fingervisning om hans eget engagemang i drömgrupper och arbete med att förena analytiskt tänkande med intuition och känslor.

− Eftersom drömmar är känsligt material måste deltagare i drömgrupper lära sig att visa respekt för varandra. Som deltagare i en drömgrupp stärker man också sitt minne, lever sig in i varandras berättelser, ställer öppna frågor och lär sig bättre förstå symboler och känslors betydelse. Det är något man också har stor nytta av som forskare och i kommunikation med andra discipliner. Samma metod kan användas i andra typer av grupper, till exempel i forskargrupper.

Genom boken vill Anders Omstedt stimulera studenter och forskare att studera sig själva och sina motiv för att bättre kunna förstå sina drivkrafter.

− Privatliv och yrke hänger ihop och vi måste binda ihop olika kunskapsfält. Idag sker den mesta forskning i stuprör utan kommunicerande kärl vilket gör att forskarna saknar förmåga till att bidra i lösandet av de globala utmaningarna. Istället konkurrerar man med smarta argument.

Onsdagen den 6 april föreläser Anders Omstedt om sin bok på Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet och om de utmaningarna geo- och marina- vetenskaper står inför när det gäller ledarskap och utbildning.

Boken Connecting Analytical Thinking and Intuition, And the Nights Abound with Inspiration är utgiven på Springer förlag.

Kontakt: Anders Omstedt, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, 031-786 28 81, 0709-49 24 77 anders.omstedt@marine.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera