Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur skapar man ett hållbart ledarskap i äldreomsorgen? Det är frågeställningen i en forskningsrapport från Högskolan i Borås. – Chefer i äldreomsorgen har en mängd olika värden att hantera i sitt ledarskap, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap och en av författarna bakom rapporten.

”Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar” heter den nya forskningsrapporten som redovisar chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap. Det finns ett utbildningsbehov bland äldreomsorgens chefer och forskningsresultaten visar tydligt behovet av ett nära och fungerande stöd i organisationen.

– Chefer i äldreomsorgen har en mängd olika värden att hantera i sitt ledarskap. Men med en integrerad förståelse och hantering av dessa värden, och fungerande organisatoriska stödresurser skapas mer hållbart och värdeskapande ledarskap, säger Lotta Dellve.

– I forskningsstudien som rapporten bygger på ser vi att stödet från organisationen varierar i utveckling och omfattning när man jämför kommunal och privat sektor. En gemensam ledarutbildning för äldreomsorgens chefer kan stärka chefers förutsättningar att leda verksamheten på ett bra sätt.

Forskningsstudien genomfördes i samband med just en sådan nationell uppdragsutbildning för chefer och ledare inom kommunal eller privat äldreomsorg i södra Sverige. 345 av de chefer som deltog i utbildningen vid Högskolan i Borås valde att svara på en omfattande enkätstudie om värden, villkor och chefsarbete.

Vanligt med värdedilemman för chefer
Majoriteten av cheferna som deltog i studien, oavsett utbildningsbakgrund, värderade etiska värden och brukarmedverkan högt i sitt arbete men angav att värdedilemman är vanligt.

– Det kan handla om att man som chef ibland tvingas att ta beslut som strider mot ens egna etiska värderingar eller mot patienters behov. Men i forskningen har vi kunnat se att dessa dilemman minskar om man har ett bra stöd i chefskapet, till exempel genom ett nära administrativt stöd, säger Maria Wolmesjö som är en av författarna.

Majoriteten av cheferna i studien beskriver generellt en aktiv och god hantering och organisering av dessa värdedilemman. Nästan samtliga chefer arbetade i mycket hög grad med utveckling av verksamhetens värdegrund och andra kvalitetsaspekter som brukarmedverkan och brukarsäkerhet. De flesta upplevde också att de kunde fullfölja sitt chefsansvar på ett säkert och tillförlitligt sätt.

– Nära och fungerande stödresurser minskar värdekonflikter i arbetet. De organiserade stödresurserna har störst betydelse för hållbart integrerat och värdeskapande ledarskap. Det organisatoriska stödet var också tydligare för chefer inom privat verksamhet.

Rapporten: Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Rapporten har författats av Lotta Dellve, Maria Wolmesjö, Anders Bremer, Agneta Kullén Engström, Margareta Fredman, Lise-Lotte Jonasson, Göran Jutegren, Per-Åke Karlsson och Lars Sandman.

Vill du veta mer? Kontakta:
Lotta Dellve, Tfn: 0701-80 02 35, E-post: lotta.dellve@hb.se
Maria Wolmesjö, Tfn: 033-435 47 25, E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Läs mer:
Konferensdagen Hållbart ledarskap i välfärden den 5 april på Högskolan i Borås.
Centrum för välfärdsstudier

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera