Tema

Minskad kariesutveckling efter att flourtanten kom tillbaka

Ungdomarna har fått betydligt färre hål och fluorlackning i skolorna tycks vara kostnadseffektivt både på lång och kort sikt. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin som studerat det skolbaserade fluorlackningsprogrammet för ungdomar i Västra Götaland, utifrån dess effekt på kariesutvecklingen, hur det upplevs och dess kostnader

Sedan 2008 är fluorprevention och hälsolektioner tillbaka på skolorna i hela Västra Götaland. Folktandvården Västra Götaland införde då ett skolbaserat fluorlackningsprogram för samtliga barn och ungdomar i årskurs 6 till 9, efter att Ulla Moberg Sköld i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin 2005 visat att skolbarn som blir fluorlackade två gånger om året får mycket färre hål i tänderna.

Minskad kariesutveckling
I sin avhandling har Eva-Karin Bergström nu studerat hur fluorlackningsprogrammet påverkat kariesutvecklingen i regionen men också intervjuat ungdomar och tandsköterskor om deras upplevelse av fluorlackning i skolan, studerat kostnaderna samt jämfört två olika fluorlack i en klinisk studie.

– Kariesdata för 27 943 ungdomar analyserades och resultaten visar att kariesutvecklingen var signifikant lägre, 32 procent, efter införandet av ett skolbaserat fluorlackningsprogram i Västra Götalandsregionen, säger Eva-Karin Bergström, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Önskar större respekt för integriteten
26 ungdomar och 15 tandsköterskor fick beskriva sina upplevelser av fluorlackningsprogrammet. Ungdomarna upplevde att det var positivt att delta, men beskrev också känslor av utsatthet och grupptryck samt uttryckte önskemål om att fluorlackningarna genomförs med större respekt för integriteten.

Tandsköterskorna beskrev att de hade utvecklats i sin profession genom de utmaningar som var förknippade med att arbeta på en arena utanför sin tandvårdsklinik och också genom att de fick möta ungdomarna i ett sammanhang där de är bekväma och avslappnade, och där de kunde upptäcka ungdomar med dålig tandhälsa.

– Kostnaden för programmet var i paritet med vinsterna, i form av minskat antal fyllningar, vid 15 års ålder. Det tyder på att fluorlackningsprogrammet är kostnadseffektivt både i det korta och längre perspektivet, säger Eva-Karin Bergström.

De två olika fluorlacker som jämfördes i en 3,5-årig interventionsstudie på 1143 ungdomar visade inga statistiskt säkerställda skillnader i kariesutvecklingen. Slutsatserna i avhandlingen innebär ett stöd för det preventionsprogram som Folktandvården i Västra Götaland införde i hela regionen under 2008.

Avhandlingen Fluoride varnish programmes for adolescents at school – caries, conceptions and costs försvarades vid en disputation den 18 mars.

Länk till avhandling:

Kontaktinformation: Eva-Karin Bergström, doktorand vid Sahlgrenska akademin, eva-karin.bergstrom@vgregion.se

 

Minskad kariesutveckling efter att flourtanten kom tillbaka

 lästid ~ 2 min