Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Avloppsvattnet i Knivsta reningsverk har under ett halvår renats från läkemedelsrester genom ozonbehandling. Nu ska projektet utvärderas. Enligt preliminära resultat minskar läkemedelshalterna med minst 80 procent.

Reningsverken har hittills inte haft någon möjlighet att rena avloppsvattnet från läkemedel. De hamnar istället i miljön där de kan orsaka stor skada i havs- och vattenmiljön. I juli 2015 togs Sveriges första fullskaliga läkemedelsrening i drift vid Knivsta reningsverk. Fram till årsskiftet renades det utgående avloppsvattnet ytterligare genom komplettering med ozonering för att få bort läkemedelsrester, i ett projekt ledd av kemisten Jerker Fick vid Umeå universitet.

Nu satsar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fyra miljoner kronor för att utvärdera reningen.

– Det känns riktigt roligt att få slutföra detta projekt som nu pågått i två år och där vi nu går in i slutfasen. Vi kommer att i detalj utvärdera hur mycket mer läkemedelsrester som kan renas bort om man kompletterar nuvarande reningsverk med ozonbehandling, säger Jerker Fick.

80 procents rening
Preliminära resultat och tidigare studier har visat att metoden kan reducera läkemedelshalterna med minst 80 procent.

– Vissa läkemedel försvinner helt, till exempel huvudvärksmedicinen paracetamol, men en del såsom epilepsi-medlet karbamazepin är så stryktåliga att de inte påverkas så mycket, säger Jerker Fick.

Reningen har gjorts med ozon, som är en reaktiv gas som reagerar med olika kemikalier, däribland läkemedel, så att de oxideras. Effekten följs upp genom kemiska analyser och provtagning dels i olika delar av reningsverket men också i Knivstaån nedströms och uppströms reningsverkets påsläpp.

Studerar miljöeffekter
Forskargruppen i Umeå samarbetar med forskare vid Göteborgs universitet, KTH och SLU. I projektet kommer de även att göra en utvärdering av de positiva och eventuellt negativa effekter tekniken kan ha på vattenlevande organismer såsom kräftdjur och fisk, exempelvis spigg och regnbåge. Detta gör forskarna genom att detaljstudera bakterier och insekter i Knivstaån, efter att ån har fått ta emot ozonbehandlat avloppsvatten i ett halvår. Det har också utförts två laborationsstudier på hur det renade vattnet påverkat olika fiskarter.

– Detta är mycket relevant del av projektet eftersom det kan visa om ett renare vatten är bra för växter och djur men det kan också visa om det har bildats något miljöfarligt när kemikalierna reagerade med ozon.

För mer information:
Jerker Fick, kemiska institutionen
E-post: jerker.fick@umu.se, telefon:090-786 93 24

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera