Tema

Barn som snarkar kan få inlärningsproblem

Barn som snarkar är inte ovanligt. Men om snarkningen är ihållande och orsakar andningsuppehåll i sömnen kan det leda till besvär med koncentration och inlärning. En studie från Sahlgrenska akademin visar att detta är relativt okänt bland föräldrar. Ett självklart resultat av studien är att vi måste fundera på hur föräldrar informeras om tillståndet och hur de kan söka hjälp, säger Gunnhildur Gudnadottir, forskare bakom studien.

Att barn snarkar i perioder är inget ovanligt. Men när snarkningen blir ihållande och barnet har andningsuppehåll i sömnen blir sömnkvalitén påverkad. Detta kan i sin tur leda till besvär med dagtrötthet, koncentrations- och inlärningsproblem, sängvätning och försenad tillväxt.

Det visar en svensk befolkningsstudie som undersökt förekomsten av snarkning och andningsuppehåll hos 1300 barn i åldrarna 0-11 år.

– Studien visar att barn som har ihållande snarkning ofta har en nedsatt livskvalitet. Det gäller i synnerhet barn som får andningsuppehåll, säger Gunnhildur Gudnadottir, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Bör söka sjukvård
Enligt studien var det cirka 5 procent av de undersökta barnen som snarkade flera gånger i veckan. Trots uttalad snarkning hade bara en tredjedel av de snarkande barnen sökt sjukvård för sina besvär.

– Det tyder på att kunskapen om hur återkommande nattliga andningsstörningar påverkar barns hälsa är låg, och att det är en sak som bör utredas. Ett självklart resultat av studien är att vi måste fundera på hur föräldrar informeras om tillståndet och hur de kan söka hjälp, säger Gunnhildur Gudnadottir.

Snarkning kan i vissa fall bero på att halsmandlar eller körtlar bakom näsan är förstorade. I dessa fall kan snarkningen i många fall botas eller lindras med en operation.

Göteborgsforskarnas råd är att barn som har kraftig återkommande snarkning och andningsuppehåll bör vända sig till en vårdcentral för medicinsk bedömning.

Artikel: Healthcare provider contact for children with symptoms of sleep-disordered breathing: a population survey publicerades i tidskriften Journal of Laryngology and Otology i december 2015.

Kontakt: Gunnhildur Gudnadottir, forskare vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-3429140 0733-146343 gunhildur.gudnadottir@vgregion.se

Barn som snarkar kan få inlärningsproblem

 lästid ~ 1 min