Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vattentransporten i växter sker i xylemet, ett rörsystem uppbyggt av specialiserade celler som är döda och tomma. Forskning visar nu att celler av olika typer samarbetar i större utsträckning än man tidigare trott. Kunskaper som kommer till användning i arbetet med att producera andra generationens biobränslen och gröna kemikalier.

Xylemvävnaden i växter (kallas ved i träd och buskar) är mycket viktig eftersom den transporterar vatten från rot upp till blad samt ger växten stadga. Xylemet bildas genom att en del av cellerna i kärlvävnader hos växter är ”självförstörande”. De dör, töms på innehåll och de ihåliga cellväggar, med öppna ändar, som kvarstår bildar rörsystem.

Smart samarbete celler emellan
Sacha Escamez har i sitt avhandlingsarbete upptäckt att dessa ”självförstörande” celler ser till att skydda de omgivande cellerna från potentiell skada kopplad till den programmerade celldöd som sker i vedbildande celler. Samtidigt tillhandahåller de omgivande cellerna de vedbildande cellerna med molekyler som bidrar till att bygga starka cellväggar för att effektivt kunna transportera vatten.

Den nya kunskapen om att cellulärt samarbete vid vedbildningen i växter sker i större utsträckning än man tidigare trott har betydelse för kvalitet och kemisk sammansättning av ved.

– Att känna till detta är inte bara värdefullt ur en grundforskningssynvinkel; det är också en kunskap som kan användas för att modifiera och förbättra vedbiomassans egenskaper, särskilt med målet att producera andra generationens biobränslen och gröna kemikalier, säger Sacha Escamez.

Andra generationens biobränslen är ett samlingsnamn för biobränslen framställda från ved- och vedliknande biomassa, oavsett tillverkningsprocess. Det är alltså biobränsle gjort av trä, barr, strån och liknande. Gröna kemikalier är kemikalier som erhålls genom konvertering av träbaserad biomassa.

Experimenten har Sacha Escamez utfört på modellväxten backtrav, Arabidopsis thaliana.

Sacha Escamez har genomfört studien inom forskningsmiljön Bio4Energy.

Avhandling: Xylem cells cooperate in the control of lignification and cell death during plant vascular development

Om Bio4Energy:
Bio4Energy är en forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.

För mer information, kontakta: Sacha Escamez, institutionen för fysiologisk botanik Telefon : 090-786 85 99 E-post : sacha.escamez@umu.se

Om disputationen: Fredagen den 4 mars försvarar Sacha Escamez, Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Xylem cells cooperate in the control of lignification and cell death duting plant vascular development. Svensk titel: Xylemcellernas samverkan för att kontrollera lignifiering och celldöd i växternas vaskulärvävnad. Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal Kb3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är Dr Andrew Groover, USDA Forest Service, Institute of Forest Gentics, Associate Adjunct Professor, Department of Plant Biology, University of California Davis.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera