Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det ekonomiska läget i Kina har försämrats, enligt enkäten China Panel Survey, som Linnéuniversitetet regelbundet utför.

Enkätens så kallade temperaturindikator för den kinesiska ekonomin har fallit 4,3 till 4,0 sedan våren 2015. Detta är bara 0,1 över studiens all-time-low våren 2009, enligt Hubert Fromlet, professor vid Linnéuniversitetet, som sammanfattar resultatet. Den årliga vinterundersökningen om tillväxtförhållandena i Kina gjordes mellan 8 januari och den 4 februari 2016.

Nästan 20 Kina-experter deltog från Europa, Nordamerika och Asien. Det finns ingen tvekan om att panelmedlemmarna har blivit mer bekymrade över framtiden för den kinesiska ekonomin. BNP-tillväxten förväntas minska ytterligare, dock utan att komma ner till en oroväckande låg tillväxt. Samtidigt som tillväxten kan minska, kan kvaliteten på BNP-tillväxten förbättras vilket också är ett konkret politiskt mål i Kina.

– De områden som våra Kinaexperter i huvudsak är oroliga över är kopplade till finansmarknaderna, men detta område kännetecknas av en brist på insyn. Vi vet helt enkelt för lite om det verkliga tillståndet i det kinesiska finansiella systemet, säger Hubert Fromlet.

Inom vissa områden fortsätter Kina att underprestera, som till exempel ekonomisk statistik och företagens redovisning där man återigen får ganska låga betyg och utan synliga eller betydande framsteg, under de senaste åren.

– En förklaring till de nedslående institutionella trenderna i vår undersökning kan vara att dessa faktorer först på senare tid har blivit uppmärksammade i press och i litteratur. Den nya uppmärksamheten för dessa frågor kan förhoppningsvis påskynda Kinas institutionella reformambitioner och förbättrade processer, i sin roll som en alltmer inflytelserik global aktör.

I oktober 2017 kommer Kina under kommunistpartiets 19:e nationalkongress att ersätta fem av de sju platserna i politbyråns ständiga kommitté, kommitteen är den viktigaste institutionen för politiska beslut i Mittens rike. Endast president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang kommer att behålla sina platser. Frågan är vilka som blir de fem nya representanterna och vilka frågor kommer de att driva.

– Denna nationalkongress kommer att ge flera svar på Kinas nya ekonomiska politik. Planerna för den nya ekonomiska politiken ser lovande ut på pappret – men hur mycket av dessa beslut kommer att bli verklighet? Det finns många möjliga hinder, inte minst alla de målkonflikter som finns i själva reformbeslutet, säger Hubert Fromlet.

Läs mer: China Panel Survey (PDF 89 kB)

Kontaktinformation:
Hubert Fromlet, tfn: 0707-68 49 92
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 0703-08 40 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera