Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tarmvred efter gastric bypass har varit överviktsoperationernas största nackdel. Men risken för tarmvred kan minskas markant med en alternativ metod under operationen, visar en studie som letts från Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Resultaten har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Studien omfattar 2507 patienter som opererats vid tolv kliniker i Sverige som har följts i tre år, och har genomförts av det nationella kvalitetsregistret för obesitaskirurgi, SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry).

Patienterna har slumpmässigt behandlats antingen med att man förslutit de två öppningar i tarmens upphängning som uppstår då man konstruerar en gastric bypass eller att öppningarna, på konventionellt sätt, lämnas utan förslutning.

Gruppen som behandlades på det nya sättet med förslutningar av dessa öppningar fick en markant minskad frekvens av tarmvred jämfört med gruppen som opererades på konventionellt sätt.

Studien är viktig av två skäl. För det första för de medicinska resultaten, de visar att man ska försluta de öppningar i tarmens upphängning som uppstår då man gör en gastric bypass. Det är i dessa öppningar som tarmen kan klämmas fast och ett tarmvred uppstå. Detta har tidigare varit obevisat och omstritt. För det andra är studien viktig metodologiskt.

Stor studie på kort tid
– Vi har, vad vi vet först i världen, visat att man på ganska kort tid kan genomföra en stor kirurgisk studie med tusentals patienter, få mycket säkra svar på sina frågor och detta till en mycket ringa extra resursinsats. Skälet är att studien genomförts som en så kallad registerbaserad randomiserad kontrollerad studie.

– Hela studien har administrerats av ett nationellt kvalitetsregister där patienter som ingår i studien inte har inneburit några extra arbetsinsatser eller kostnader jämfört med alla andra patienter som opererats för fetma, berättar docent Ingmar Näslund, överläkare, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro,  huvudansvarig för studien.

– I hela världen opereras hundratusentals patienter årligen, varav över hälften med gastric bypass. Det betyder att en mycket stor grupp patienter kommer att få glädje av denna nya kunskap, säger Erik Stenberg som är doktorand vid Örebro Universitet och läkare vid kirurgiska klinikerna i Örebro och Lindesberg och som senare i år ska doktorera bland annat med denna studie i sin avhandling.

Läs sammanfattning av artikel: Closure of mesenteric defects in laparoscopic gastric bypass: a multicentre, randomised, parallel, open-label trial

För mer information kontakta: Docent Ingmar Näslund. Överläkare kirurgiska kliniken. Universitetssjukhuset Örebro Tel: 019 – 602 19 58. Mobil: 072 – 22 68 300. Mail: ingmar.naslund@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera