Foto: By Emyrin (Own work) CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Foto: By Emyrin (Own work) CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sverigedemokraterna vinner allt större stöd bland väljarna. Men hittills stänger de andra svenska partierna på nationell nivå SD ute. För att påverka svensk politik ytterligare krävs att partiet blir trovärdigt och anses som rumsrent visar ny forskning vid Malmö högskola.

Invandring och integration är den klart viktigaste frågan för svenska väljare. Det visar en undersökning av Dagens Nyheter. Och i samma undersökning svarar väljarna att Sverigedemokraterna (SD) har bäst politik när det gäller invandring och integration.

Det syns tydligt i väljarstödet som ökar för SD. Sedan 2012 har de sju partierna förlorat 17 procent av väljarna och nio av tio avhoppare säger i dag att de skulle rösta på SD. Detta enligt Dagens Samhälles konsensusdata för den svenska väljaropinionen. I januari 2012 fick SD 6,7 procent i väljaropinionen och i januari 2016 21,5 procent, en ökning med 14,8 procentenheter.

– Dagens riksdagspartier bidrar till en splittringspolitik. Sverigedemokraterna äger invandringsfrågan och blir frågan den viktigaste i nästa val kommer partiet att vinna ytterligare väljare, säger Anders Hellström.

Anders Hellström har i flera år studerat Sverigedemokraterna, partiets retorik, väljarstödet och framställningen av partiet i media. Nu har Hellström slutfört ett forskningsprojekt där han jämför de nationalistiska partierna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det finns flera likheter mellan partiernas retorik men också stora skillnader visar hans forskning.

Partiet måste anses normalt
För att locka väljare måste politiska partier befinna sig inom vad som anses normalt för medianväljaren, harmoniera med de kulturella koderna i sitt land. Och för att få framgång politiskt och i det offentliga samtalet krävs att partiet anses rumsrent eller trovärdigt. Här skiljer sig de skandinaviska nationalistiska partierna åt.

– Dansk Folkeparti i Danmark och Fremskrittspartiet i Norge har blivit trovärdiga. De har normaliserats. De andra partierna har anpassat sig till deras politik och de har fått genomslag för sin politik nationellt. I Sverige däremot har partierna på nationell nivå stängt ute och uteslutit samarbete med Sverigedemokraterna, säger han.

Men indirekt påverkar SD politiken eftersom de andra partierna vill vinna tillbaka sina väljare.

– Ju längre tid som Sverigedemokraterna har ett stort väljarstöd, desto större blir möjligheterna till att påverka politiska beslut.

SD spinner på nostalgi och myter
För att förstå attraktionskraften i Sverigedemokraterna (SD) måste man titta på hur Sverige har sett ut historiskt. I sitt partiprogram spelar SD på det historiska arvet och de nationella myterna om Sverige.

– De gamla socialdemokraterna som byggde folkhemmet är nationens hjältar menar SD och de nya socialdemokraterna sviker folket. De radikaliserar populära stämningar och spinner på en nostalgisk dröm om att ”det var bättre förr”, ett tryggare samhälle med mindre kriminalitet och våld, bättre skola, ordning och reda.

– Men SD aktar sig för att dra samma slutsatser som nazismen. De respekterar parlamentarisk demokrati och är emot rasism och våld. För att anses rumsrena har de gått så långt som att utesluta sitt eget ungdomsförbund.

I sin politiska retorik använder Sverigedemokraterna polariserande känslosamma uttryck som ”Sverige har vaknat”. Men invandringspolitiken har alltid varit polariserad poängterar Hellström.

Driver på polarisering
– I valet 2014 fanns det två läger. Ena sidan förespråkade mer flyktingmottagande, den andra sidan mindre. Men det behövs inte bara två läger eller poler. Vi måste bredda diskussionen, säger Anders Hellström.

En ökad polarisering i samhället är farlig menar Hellström. En mer nyanserad verklighetsbeskrivning behövs.

– Politiska åsikter och tankar kan leda till att man tillgriper våld. Det kan man bara se på bränderna mot flyktingboenden. När Jimmie Åkesson tog avstånd från detta då minskade bränderna.

Mediernas framställning av de nationalistiska partierna och deras politik skiljer sig också åt i länderna. Hellström har studerat dags- och kvällstidningar i Sverige, Norge och Danmark.

– Tonläget skiljer sig åt och Sverige sticker ut. Medieeliten i Sverige är mycket emot SD. I Norge och Danmark är rapporteringen mer balanserad.

Olika delar av forskningsresultatet presenteras i den nya boken Trust Us och i en rapport som utges av Delmi senare i vår.

Kontakt: Anders Hellström, anders.hellstrom@mah.se070 – 426 94 65

Läs mer:

 

Photo by Emyrin (Own work) CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera