Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskningskonsortiet DengueTools arbetar för att stoppa spridningen av denguefeber som drabbar mellan 50-100 miljoner människor varje år. Upparbetade strategier mot dengue kan också bli ett vapen mot det fruktade zikaviruset.
– Forskningssamarbete har ökat kunskapen om hur dengue kan bevakas och förhindras genom att studera sjukdomen i Sri Lanka och Thailand. Men DengueTools är också en beprövad forskningmodell som kan användas för att snabbt utforma en kollaborativ svarsåtgärd mot zikaviruset. Faktum är att vi redan påbörjat just detta arbete, säger Raman Preet, som är projektsamordnare för DengueTools.

I slutet av februari samlas världens ledande forskare på infektionssjukdomen dengue i Sri Lanka för en forskarkonferens, som del i en världsomspännande mobilisering i kampen mot denguefeber.

En central del i arbetet är DengueTools, ett internationella forskningskonsortium som koordinerats av Umeå universitet med stöd av EU-medel.

Forskningssamarbetet har ökat kunskapsmängden om virussjukdomen, och hur den kan begränsas genom att kontrollera stickmyggorna Aedes aegypti och A. Albopictus, och arbetar med att utveckla övervakningsstrategier av myggor och sjukdomsfall, få bättre och snabbare diagnosmetoder och nya sätt att bekämpa denguevirusets spridning.

Mobiliserar mot zikaviruset
Det var till följd av en ökad sporadisk rapportering av inhemsk denguesmitta i Frankrike och Kroatien 2010, och en rädsla att dengue epidemier skulle kunna sprida sig till Europa som  DengueTools lanserades som EU-projekt i september 2011. Farhågorna för Europa bekräftades redan följande år då ungefär 2 100 personer smittades under ett dengueutbrott på Madeira, Portugal.

Dengue- och zikavirusen bärs av samma myggarter, Aedes aegypti och A. albopictus. Just därför är den kunskap som samlats genom DengueTools-konsortiet, och den infrastruktur för forskning som byggts upp, till enormt stor nytta när Europa och andra delar av världen nu mobiliserar för att bekämpa hälsohotet från Zika.

Mycket kring denguefeber är fortfarande okänt. Konferensen på Sri Lanka kommer att beröra DengueTools tre huvudsakliga fokusområden:

  • utveckling av nya praktiska och kostnadseffektiva verktyg och strategier för diagnosticering och övervakning av epidemier i drabbade områden med begränsade sjukvårdsresurser
  • utveckling av nya strategier för att förhindra dengueinfektioner bland skolbarn
  • beskrivning och motåtgärder för att hindra att denguefeber sprider sig till nya områden såsom Europa

Denguefeber är en myggburen virussjukdom som drabbar mellan 50-100 miljoner människor varje år, varav ca 25 000 fall är dödliga.
Denguefeber utgör en stor sjukvårdsbörda i drabbade länder.
Eftersom myggorna som sprider dengueviruset är aktiva dagtid, och barn generellt inte har immunitet, så är skolbarn den mest utsatta gruppen.
Omkring 100 länder anses utsatta för virussmittan men särskilt drabbade är länder i Sydostasien och Sydamerika.
Totalt riskerar ungefär 2,5 miljarder människor att smittas.
Smittorisken är högst i tropiskt- och subtropiskt klimatförändringar och globala resmönster bidrar till ökade risker att denguefeber sprids i södra Europa.

Konferensen Dengue: Stem the Tide arrangeras i Colombo, Sri Lanka, den 24-26 februari

DengueTools är ett 54 månader långt projekt som leds av Umeå universitets centrum för forskning om global hälsa, under ledning av professor Annelies Wilder-Smith. I konsortiet ingår 14 partner från 11 länder i Europa, Asien och Sydamerika. Det har finansierats med ett forskningsanslag från EU på 5,7 miljoner euro. Projektet, som förlängdes sex månader, avslutas med evenemanget Stem the Tide, en internationell forskningskonferens i Colombo, Sri Lanka. DengueTools är ett av tre just nu pågående konsortier med fokus på infektionssjukdomen dengue och det första att avslutas.

För mer information, kontakta: Raman Preet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet 072 706 1365/090 786 5221 raman.preet@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera