Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ny mätning av bilbältesanvändning visar positiva siffror. Utmärkande för 2015 är att användningen ökat bland vuxna i baksätet och att andelen bältade förare av tunga fordon var väsentligt högre än tidigare år. Kvinnor i allmänhet använder bälte oftare än män.

Den årliga mätningen av bilbältesanvändning har genomförts i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Redan i mätseriens början använde majoriteten av förare och framsätespassagerare bälte. År 2015 är nivåerna uppe på 97–98 procent, en liten uppgång jämfört med föregående år.

– Enligt de senaste observationerna är dessutom 89 procent av alla vuxna baksätespassagerare bältade, vilket är den hittills högsta noteringen och en betydligt högre nivå än 2014, säger Jörgen Larsson, VTI.

I baksätet har barnen alltid haft en betydligt högre bältesanvändning än de vuxna, vilket gäller även 2015 då 97 procent av barnen i baksätet var bältade. Detta är en uppgång jämfört med 2014.

Kvinnor har genomgående högre bältesanvändning än män. Dessutom gäller att bältesanvändningen ökar med ökad ålder, särskilt bland manliga personbilsförare. De yngsta manliga personbilsförarna, 18–25 år, har fortfarande den lägsta bältesanvändningen.

Mångdubblad användning i tunga fordon
År 1996 observerade VTI för första gången bältesanvändningen även för övriga bilar, däribland tunga fordon.

– I de tunga fordonen, med eller utan släp, var endast ungefär 5–7 procent av alla förare bältade 1999. År 2015 är andelen bältade förare i dessa fordon cirka 69 procent, vilket är ett väsentligt högre värde än tidigare år, säger Jörgen Larsson.

Sedan 1995 observeras också taxiförares bältesanvändning på samtliga mätplatser. Lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1 oktober 1999. Sedan dess har bältesanvändningen bland taxiförare ökat kontinuerligt. 2015 är bältesanvändningen nästan 97 procent, något lägre än 2014 men ändå nästan i nivå med förare av vanliga personbilar.

Observationerna gjordes under ett tiotal dagar i augusti–september 2015. Sammanlagt observerades drygt 57 300 personbilar, cirka 1 200 taxibilar samt nästan 8 900 övriga bilar, huvudsakligen lastbilar.

Läs mer om bilbältesanvändningen på VTI:s webb.

För mer information, kontakta: Jörgen Larsson, forskare, Trafiksäkerhet och trafiksystem, .VTI, +46 13 20 41 81, +46 70 883 78 36 jorgen.larsson@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera