Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Appar som testar synfunktionen hemma kan upptäcka försämringar i ögats gula fläck långt tidigare än traditionella syntester. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Åldersrelaterade förändringar i ögats gula fläck, så kallad makuladegeneration, är en vanlig orsak till allvarlig synförlust hos personer över 60 år. De läkemedel som finns, och som ges genom en injektion i ögat, kan dock bara bromsa synnedsättningen i den så kallade ”våta” varianten.

Lång kö till behandling
Eftersom sjukdomen är kronisk krävs kontinuerlig behandling. Avgörande för behandlingens framgång är att skoven med nya våta förändringar upptäcks i ett tidigt skede, innan det uppstår en bestående skada på syncellerna.

Men kön till behandling är lång, och under kötiden riskerar patienter att förlora synfunktion som inte går att återställa.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu utvecklat två nya syntest för mobiltelefoner. Apparna, som utvecklats under ledning av forskaren Lars Frisén, gör det möjligt att testa synfunktionen hemma och sedan sända testresultaten till en ögonklinik för analys. En avhandling som utvärderat syntesterna visar att de skulle kunna ersätta en del av de kontroller som idag görs på ögonmottagningar.

Apparna bättre än vanlig undersökning
– Våra studier visar att apparna är bättre än de traditionella undersökningar som görs på kliniken. Det öppnar för möjligheten att apparna skulle kunna ersätta många patientbesök, och på så sätt både frigöra sjukvårdsresurser och minska väntetiderna, säger doktoranden Christina Winther.

Båda testerna är självinstruerande. Det ena, med produktnamnet MultiBit, använder siffror uppbyggda av små ljusstarka prickar. Siffrorna visas en mycket kort stund på skärmen och försvinner sedan, och patientens uppgift att är högt för sig själv säga de siffror som visas. Genom att variera antalet prickar varieras också svårighetsgraden. Svaren spelas in och jämförs sedan med facit, därefter kan resultaten skickas till kliniken.

Bokstäver i stället för siffror
Den andra appen, kallad Celego, fungerar enligt samma princip men är ett lästest som visar både bokstäver och siffror i ständigt nya kombinationer och storlekar.

– Att kunna läsa bättre efter behandlingen är det som många patienter anser mest värdefullt i det dagliga livet. Idag undersöker vi inte detta på ett kontrollerat sätt, men denna app gör det möjligt att på ett enkelt och standardiserat sätt undersöka patientens läsfömåga och läshastighet, säger Christina Winther.

Avhandlingen Aspects on Function in Age-Related Macular Degeneration försvaras vid en disputation den 29 januari.

FAKTA
Makuladegeneration skadar funktionen i det centrala synfältet vilket drabbar bland annat läsförmåga och detaljseende. Tillståndet behandlas genom att läkemedlet injiceras i ögat i samband med ett enklare operativt ingrepp.

Kontakt: Christina Winther, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, christina.winther@vgregion.seoch Lars Frisén, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, lars.frisen@telia.comHandledare Bertil Lindblom, bertil.lindblom@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera