Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion både i jämförelse med patienter med hjärtfel klassade som ”enklare” och friska kontrollpersoner. Det visar undersökningar av muskelfunktion (skelett- och andningsmuskulatur) från Umeå universitet.

Resultaten presenteras i en ny avhandling av Camilla Sandberg vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Vuxna med medfödda hjärtfel blir allt fler tack vare de framsteg som gjorts inom medicinsk och kirurgisk behandling. Många patienter med medfödda hjärtfel har nedsatt arbetsförmåga (”kondition”) i jämförelse med friska. Det är dock oklart i vilken utsträckning denna nedsättning orsakas av avvikande anatomi och fysiologi eller vad som skulle kunna bero på för lite fysisk aktivitet; till exempel skattade patienterna med komplexa hjärtfel sin tilltro till att vara fysiskt aktiva som lägre jämfört med kontrollpersonerna.

För att kunna bemöta de medicinska behoven i denna patientgrupp och förvalta de framsteg som uppnåtts inom barnhjärtsjukvården, krävs ytterligare kunskap om prestationsförmåga, fysisk aktivitetsnivå, kroppskonstitution och effekterna av träning vid medfödda hjärtfel hos vuxna.

Annan orsak än fysisk inaktivitet
Patienterna med medfödda hjärtfel var lika aktiva på medel- till högintensiv aktivitetsnivå som de hjärtfriska kontrollpersonerna. Dock var ungefär hälften av både patienter och kontrollgrupp otillräckligt aktiva för att uppnå de aktuella rekommendationerna om fysisk aktivitet. Eftersom det inte fanns någon skillnad i aktivitetsgrad mot kontrollgruppen kan det betyda att den nedsatta prestationsförmågan, som ses hos många patienter med medfödda hjärtfel, inte orsakas av brist på fysisk aktivitet.

Analyser av längd, vikt och kroppsmasseindex (BMI) visade att patienter med medfödda hjärtfel i stor utsträckning följde samma mönster som i befolkningen. Bland män med medfödda hjärtfel fanns dock en större andel av undervikt och en mindre andel av övervikt/fetma. Detta gällde särskilt patienter med komplexa hjärtfel. Dessa var också kortare i jämförelse med den övriga befolkningen.

I avhandlingen visas också att ett hembaserat intervallträningsprogram ger ökad arbetsförmåga och förbättrad uthållighet hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel.

Avhandling
Physical performance, physical activity, body composition and exercise training in adults with congenital heart disease

Kontakt
Camilla Sandberg, camilla.sandberg@umu.se, tel. 090-785 00 00

Disputation
Fredagen den 29 januari försvarar Camilla Sandberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling Prestationsförmåga, fysisk aktivitet, kroppskonstitution och träning vid medfödda hjärtfel hos vuxna. Disputationen äger rum kl. 09.00 – 12.00, Aulan, Vårdvetarhuset. Opponent är Professor Lena Jonasson, Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för kardiovaskulär medicin, Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera