Artikel från Uppsala universitet

Himalayatrast är namnet på en helt ny fågelart som har upptäckts av en internationell forskningsgrupp ledd av uppsalaprofessorn Per Alström. Det som forskare tidigare trott var en fågelart – bergtrasten – är i själva verket tre: alptrast, sichuantrast och den nya himalayatrasten.

Himalayatrast är namnet på en helt ny fågelart som har upptäckts av en internationell forskningsgrupp ledd av uppsalaprofessorn Per Alström. Det som forskare tidigare trott var en fågelart – bergtrasten – är i själva verket tre: alptrast, sichuantrast och den nya himalayatrasten.

– Himalayatrasten har proportionellt längre näbb, kortare ben och kortare stjärt. Det är små skillnader i fjäderdräkten, men framför allt är den mycket mer musikalisk än alptrasten. Himalayatrasten har en vacker, lätt flöjtande och visslande sång, jämfört med alptrastens raspiga läte, säger professor Per Alström, forskare vid Uppsala universitet och Artdatabanken på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som i och med himalayatrasten har upptäckt sin sjunde fågelart.

Forskningsgruppen med forskare från Sverige, Kina, USA, Indien och Ryssland, har hittat fågeln i trakterna kring gränslandet mellan nordöstra Indien och angränsande delar av Kina.

Olika läten
Himalayatrasten, Zoothera salimalii, upptäcktes under ett fältarbete på omkring 4 000 meter höjd i östra Himalaya. Forskarna noterade att det som de trodde var bergtrastar hade olika läte beroende i vilken miljö de befann sig.

I skogen sjöng de vackert och melodiskt. I den alpina miljön ovanför trädgränsen hade den en strävt raspande omusikalisk sång. Efter att ha tagit dna-prover på levande fåglar och jämfört med museisamlingar insamlade under mer än hundra års tid, kunde de konstatera att det var två olika arter det handlade om.

– Himalayatrasten och alptrasten är genetiskt väl skilda från varandra. Genom att analysera dna:t vet vi att trastarterna har varit genetiskt åtskilda i flera miljoner år, säger Per Alström.

Litteraturstudier visade att den skogslevande arten saknade namn. Den art som lever i alpin miljö föreslogs byta namn till alptrast, men behålla den ”ursprungliga” artens vetenskapliga namn, Zoothera mollissima.

Zoothera salimalii
Trasten i skogsmiljö gavs namnet himalayatrast Zoothera salimalii. Arten har fått sitt vetenskapliga namn efter den berömde indiske ornitologen Dr Sálim Ali (1896–1987), för att uppmärksamma hans enorma betydelse för utvecklingen av indisk ornitologi och naturskydd.

Under arbetet med att undersöka skillnaderna mellan alptrast och himalayatrast, avslöjades att det finns en tredje art av ”bergtrast” i Sichuanprovinsen i centrala Kina. Denna var känd sedan tidigare, men klassificerad som en underart av ”bergtrast”. Den får det svenska namnet sichuantrast. Möjligen kan det finnas en fjärde art.

Genetiska studier av gamla museiexemplar tyder på att det existerar ännu en okänd trastart i Kina, men den har inte med säkerhet observerats sedan början av 1900-talet.

Artikel
Per Alström, Pamela C. Rasmussen, Chao Zhao, Jingzi Xu, Shashank Dalvi, Tianlong Cai, Yuyan Guan, Ruiying Zhang, Mikhail V. Kalyakin, Fumin Lei and Urban Olsson; Integrative taxonomy of the Plain-backed Thrush (Zoothera mollissima) complex (Aves, Turdidae) reveals cryptic species, including a new species. Avian Research.

Ytterligare information:
Professor Per Alström, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet och Artdatabanken, 070-454 69 65, per.alstrom@ebc.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera