Tema

Ändrade skatteregler kan hindra onödiga konkurser

Det finns risk att livskraftiga företag tvingas i konkurs. Orsaken är att styrelseledamöterna har personligt betalningsansvar för aktiebolagets skatter. Forskare vid Örebro universitet ska nu jämföra Sverige med andra länder och försöka hitta mer ändamålsenliga regler.

– Finland är det land av de nordiska länderna som har lägst grad av personligt ansvar för inbetalning av skatter, konstaterar Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet.

Tillsammans med Ylva Larsson, lärare på Örebro universitet med lång yrkeserfarenhet från Skatteverket, sla hon jämföra de svenska reglerna med andra europeiska länder:

I Sverige måste företrädarna för ett aktiebolag, till exempel styrelsen, betala skatterna med egna pengar om bolaget i sig inte gör det.

Livskraftiga företag läggs ner
– När ett aktiebolag börjar gå dåligt finns det två saker att göra. Antingen försöker man att få det på fötter igen, eller så lägger man ner genom att gå i konkurs. Dessa regler kan leda till att livskraftiga företag läggs ner i förtid eftersom företrädarna inte vill riskerna att bli betalningsansvariga, säger Eleonor Kristoffersson och pekar på att allmänintresset att skydda skatteintäkterna i detta fall kolliderar med företagens möjligheter att klara sig ur ett besvärligt läge.

Målet för den jämförande studien är att se om det finns bättre sätt att balansera dessa två intressen.

– Vi vill se om det går att undanröja problemet med att potentiellt livskraftiga företag avvecklas av skatteskäl, säger Eleonor Kristoffersson.

Studien finansieras med 493 000 kronor av Torsten Söderbergs stiftelse.

För mer information kontakta:
Eleonor Kristoffersson, 073-947 18 59,  eleonor.kristoffersson@oru.se

Ändrade skatteregler kan hindra onödiga konkurser

 lästid ~ 1 min