Tema

Arbetsplatser satsar på hållbara energivanor

Varje dag lämnas lampor, datorer och andra apparater påslagna i tomma kontorsrum. I projektet BeyondViz arbetar personal och ledning på fyra arbetsplatser för att öka medvetenheten och ändra vanor som bidrar till onödig energianvändning. Ett sätt är att synliggöra elanvändningen.

Att vi är bra på att spara energi hemma betyder inte nödvändigtvis att vi är bra på att göra det på arbetsplatsen. Vi ser sällan elräkningen. Det är inte heller självklart att vi kan påverka elanvändningen.

– Den onödiga elanvändningen är ofta betydande, eftersom apparater ofta lämnas påslagna även när de inte används, säger Magdalena Boork, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Hållbara beteenden ska bli en del av verksamheten
Tillsammans med fyra kontorsarbetsplatser undersöker forskare nu i projektet BeyondViz hur energiåterkoppling kan användas för att främja hållbara beteenden och bli en naturlig del av verksamheten. Genom att systematiskt bygga in strategier för att personalen ska använda mindre energi på arbetsplatsen får de större genomslag än om minskad användning ligger i händerna på enskilda individer. Hittills är sådana strategier sällsynta, bland annat då många organisationer upplever sig sakna rätt verktyg för att arbeta med förändring. Det är detta problem som BeyondViz tar sig an genom att synliggöra elanvändning och utveckla arbetssätt för att ta tillvara återkopplingen om den egna energianvändningen.

– Vi hoppas få inspiration och konkreta verktyg för hur vi kan samarbeta kring energieffektivisering, både förvaltningsövergripande och med alla som arbetar i våra lokaler, säger Susanne Arneborg på Borås stad, en av de arbetsplatser som deltar i projektet.

Ju mer energieffektiva byggnaderna och de tekniska systemen är, desto större roll spelar vårt beteende för den totala energianvändningen.

– Det räcker inte att informera om hur mycket el lampor och datorer använder. Personalen måste förstå hur de ska kunna förändra sina rutiner på kontoret för att minska användningen, säger Cecilia Katzeff, forskare vid KTH och Interactive Institute Swedish ICT.

Brett samarbete bakom projektet
Resultaten från projektet kommer på sikt att kunna användas av andra företag. BeyondViz genomförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, KTH och Interactive Institute Swedish ICT, i samarbete med Yanzi Systems, TeliaSonera, Högskolan i Borås och Borås stad. Projektet finansieras av Energimyndighetens och IQ Samhällsbyggnads gemensamma forskningsprogram E2B2 samt partners. Projektet pågår 2015-2017.

Kontaktinformation:
Magdalena Boork, SP, magdalena.boork@sp.se, tel 010-516 58 39

Arbetsplatser satsar på hållbara energivanor

 lästid ~ 2 min