Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den tibetanska platån har länge betraktats som en ”hotspot” för miljöforskning internationellt och det har funnits farhågor att vattentillgången i de stora asiatiska floderna under den närmaste framtiden drastiskt kommer att minska. Men nu visar forskning att tillgången på vatten kommer att vara stabilt eller till och med öka under de närmaste decennierna.

I en rapport av den internationella klimatpanelen (IPCC) från 2007 står det att Himalayas glaciärer kommer att vara borta 2035. Det var ett påstående som ifrågasattes och orsakade stor uppståndelse.

− Det felaktiga uttalandet och den efterföljande debatten visade på behovet av att bättre förstå dynamiken av klimat, glaciärer och den framtida vattentillgången i regionen, säger Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Vattenflöden stabila eller ökar

Sedan klimatpanelens uttalande 2007 har den tibetanska platån varit i fokus för internationell miljöforskning.

En forskargrupp ledd av professor Deliang Chen vid Göteborgs universitet har i ett nära samarbete med forskare från Institute of Tibetan Plateau Research at the Chinese Academy of Sciences, under ledning av Prof. Fengge Su, studerat framtida klimatförändringar och deras inverkan på vattenbalansen i regionen. De stora asiatiska floderna har sitt ursprung på platån eller i de angränsande bergen.

Nyligen har forskarna publicerat en studie i Global and Planetary Change där vattenflödena uppströms i Gula floden, Yangtze, Mekong, Salween, Brahmaputra och Indus modellerades. Studierna innehåller både data från gångna decennier och datasimuleringar för framtida årtionden.

Resultaten visar att vattenflödena i floderna under de kommande decennierna antingen förblir stabila eller ökar jämfört med perioden år 1971-2000.

Påverkar en tredjedel av världens befolkning

Den tibetanska platån är det högsta och mest omfattande höglandet i världen, och vad som händer där påverkar vattenresursen för nästan en tredjedel av världens befolkning.

Dr. Tinghai Ou, som har varit ansvarig för klimatprognoserna i studien har kommenterat att ökad nederbörd och glaciär/snösmältning bidrar till ökade vattenflöden i regionen.

− Detta är en god nyhet eftersom social och ekonomisk utveckling i de omgivande områdena, däribland Kina, Indien, Nepal och andra länder i Sydostasien, i hög grad är beroende av klimat och vattentillgång. Men att glaciärerna krymper i regionen kan på längre sikt bli ett bekymmer och man måste noga hålla uppsikt på vad som händer i och med den globala uppvärmningen, säger professor Deliang Chen.


Artikeln
: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818115300941

Su, F., L. Zhang, T. Ou, D. Chen, T. Yao, and K. Tong, Y. Qi, 2016: Hydrological response to future climate changes for the major upstream river basins in the Tibetan Plateau, Global and Planetary Change, 136, 82-95, doi:10.1016/j.gloplacha.2015.10.012

Kontaktinformation: 

  • Deliang Chen, August Röhss professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, deliang@gvc.gu.se
  • Tinghai Ou, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.  tinghai.ou@gu.se

 

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera