Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Två substanser som produceras naturligt i hornhinnan spelar en viktig roll för läkningsprocesser. Substanserna aktiverar läkning av synnedsättande ärrbildning och grumlingar i hornhinnan, visar forskning från Umeå universitet. Upptäckten kan bana vägen för icke-kirurgiska behandlingar

De två substanserna förknippas oftast med nervceller i hjärnan men produceras också av celler i troman, hornhinnans tjockaste lager. Doktoranden Marta Słoniecka vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi har upptäckt att neuropeptiden substans P och signalsubstansen acetylkolin aktiverar och förbättrar läkning av hornhinnan.

Grumlingar i hornhinnan uppstår när skada eller infektion skapar ärrbildning på hornhinnan. Det är den fjärde vanligaste orsaken till blindhet i världen, varje år rapporteras 1,5-2 miljoner nya fall av blindhet på ett öga. Ärrbildningen som kan leda till förlorad syn, hindrar ljus från att passera genom hornhinnan till näthinnan, vilket får hornhinnan att se vit eller grumlig ut.

Brist på hornhinnor
Befintliga behandlingsmetoder innebär att ärrbildning på hornhinnans yta tas bort med laserkirurgi. Men ärrbildning som går djupare in i hornhinnan kräver en hornhinnetransplantation. Brist på donerade hornhinnor begränsar tillgängligheten till transplantationer och dessutom kan komplikationer som avstötning av hornhinnetransplantatet, leda till att patienten behöver långsiktig medicinering och regelbundna besök på en ögonklinik.

– Tillgång till hornhinnekirurgi är begränsad i i-länder och behandlingsformen är ofta inte alls tillgänglig i u-länder. Nya behandlingsformer med lokalt applicerade substanser i form av ögondroppar, skulle kunna minska behovet av kirurgiska ingrepp, men också tillgänglighet till behandling på platser där transplantationer idag inte är en möjlighet. Mer forskning behövs nu för att undersöka hur dessa neuropeptider och signalsubstanser kan användas i behandling för att förhindra, minska och kanske till och med läka ärrbildning på hornhinnan, säger Marta Słoniecka.

Forskningsupptäckterna tyder på att behandling med substans P och acetylkolin skulle kunna aktivera de cellprocesser som är inblandade i läkning av hornhinnan. Substans P förbättrar förflyttning av keratocyter (i.e. celler i hornhinnans stroma-lager), vilket är en viktig del av läkningsprocessen, medan acetylkolin stimulerar tillväxten av keratocyter och motverkar celldöd. I nästa steg kommer forskarna att undersöka de effekter som substans P och acetylkolin har på keratocyter, samt använda andra modeller för att testa upptäckten.

Marta Słoniecka är doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Avhandling:
Betydelsen av neurotransmittorer i keratocyter vid sårläkning i hornhinnan. (Engelsk titel: Neuropeptides and neurotranmitters in keratocytes – importance in corneal wound healing processes). Disputationen sker 21 december Opponent: Professor May Griffith, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för cellbiologi, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Patrik Danielson.

För mer information:
Marta Słoniecka, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, 090-786 5790, marta.sloniecka@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera