Tema

Fler än beslutsfattare viktiga för klimatförhandlingarna

Organisationer, företag, forskare och representanter för ursprungsbefolkningar bidrar med viktiga aspekter kring de beslut som tas under klimatförhandlingar. Forskare har undersökt vilken roll olika deltagare på stora internationella klimatförhandlingar anser att de icke-statliga aktörerna fyller.

– Det starkaste argumentet vi ser är att de icke-statliga aktörerna kan föra fram intressen som hör ihop med de beslut som ska tas. Aspekter som kanske inte annars hade hamnat på dagordningen. Ett exempel är de perspektiv som representanter från ursprungsbefolkningar kan bidra med, säger Naghmeh Nasiritousi, vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet.

Doktoranden Naghmeh Nasiritousi och hennes kollegor har undersökt vilken roll olika deltagare på stora internationella klimatförhandlingar anser att de icke-statliga aktörerna fyller.

Under internationella förhandlingar som klimatmötet COP 21 i Paris fanns tusentals deltagare som inte representerar stater och huvudsakligen inte är där för att fatta beslut. Dessa icke-statliga aktörers medverkande har ökat under de senaste tio åren och är delvis ett svar på kritiken om brist på demokrati inom FN-förhandlingar.

Bland förhandlarna själva anser 40 procent att de icke-statliga aktörerna representerar intressen som är viktiga för besluten. Bland andra statsrepresentanter, exempelvis personal på nationella myndigheter, är denna siffra 44 procent.

Starkt stöd för deras närvaro
Åsikterna om de icke-statliga aktörernas vara eller icke vara under internationella förhandlingar har diskuterats under åren. Kritiken har bland annat rört att det även kan vara negativt att ursprungsbefolkningar, organisationer, företag och forskargrupper har sina egna intressen och för upp dem på dagordningen.

Naghmeh Nasiritousi och hennes kollegors forskning visar dock att bland de som deltar under internationella klimatförhandlingar är stödet för de icke-statliga aktörernas närvaro starkt. Att de bidrar till att implementera fattade beslut och har större närhet till medborgarna, är några av argumenten. Bara tre procent av de tillfrågade tycker att icke-statliga aktörer inte ska delta alls.

– De icke-statliga aktörerna kan påverka beslut indirekt. Det är viktigt att vi vet vilken roll de har eftersom de påverkar demokratiprocessen, säger Naghmeh Nasiritousi.

Undersökningen bygger på 1843 personers svar under klimatmöten mellan åren 2011 och 2014. Förutom Naghmeh Nasiritousi är universitetslektor Mattias Hjerpe från Linköpings universitet och Karin Bäckstrand från Stockholms universitet medförfattare till den vetenskapliga artikeln.

Kontakt:
Naghmeh Nasiritousi, doktorand, 011-36349, naghmeh.nasiritousi@liu.se”>naghmeh.nasiritousi@liu.se
Mattias Hjerpe, universitetslektor, 011-36 34 38, mattias.hjerpe@liu.se

Publikation:
Normative arguments for non-state actor participation in international policymaking processes: Functionalism, neocorporatism or democratic pluralism? Naghmeh Nasiritousi, Mattias Hjerpe och Karin Bäckstrand (2015) European Journal of International Relations
doi:10.1177/1354066115608926.

Fler än beslutsfattare viktiga för klimatförhandlingarna

 lästid ~ 2 min