Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kan naturens ljud minska människors stress i städerna? Det tror forskare i Gävle som vill skapa urbana ljudlandskap genom utformning av gröna väggar och grönområden. Grönska är inte bara vackert, det låter faktiskt väldigt bra också, menar psykologiprofessorn Igor Knez.

En av de större hälsofrågorna idag i den urbana miljön är den stress och det illamående som bullerupplevelsen i städerna genererar för de människor som vistas där.

Urbana ljudlandskap
Samtidigt gör urbaniseringen att efterfrågan på bland annat bostäder och plats för bilar ökar och risken är att man bygger bort mer av grönskan i städerna.

Målet med projektet är att minska stressen i städer och skapa positivt upplevda urbana ljudlandskap genom utformning av gröna väggar och grönområden.

– Tidigare studier har mer fokuserat på den visuella betydelsen med grönskan och det är viktigt, men vi tänker också titta på vilken betydelse det akustiska, alltså ljudet har, säger professor Igor Knez.

Grönska låter bra
Grönskan är inte bara en estetisk upplevelse, att den är vacker. Den innebär också ljud, som fågelsång och vindsus, ljud som skapar en avslappnande effekt.

– Vår utgångspunkt är att det inte bara är vackert med grönska, utan att det faktiskt låter bra och är lugnande och avslappande.

– Om vi kan påvisa denna positiva effekt, då skulle det bli ytterligare ett argument för att minska den här exploateringen av grönskan i våra miljöer.

Hur stressad blir man
Till att börja med tänker forskarna i experimentella studier påverka människor så att de upplever stress av stadsljud.

Detta genom att utsätta försökspersoner för inspelat stadsbuller. Och då mäta hur man reagerar fysiologiskt, men också psykologiskt, upplevelsemässigt.

– Och när vi då vet vilka nivåer av stadsbuller som genererar stress, tänker vi i nästa steg undersöka om vi kan reducera detta genom att exponera samma människor för naturljud.

I Uppsala avser forskargruppen att tillämpa detta genom att ha fågelljud i väntrum på en smärtklinik.

– Vi har fått tillgång till flera olika miljöer där vi kan prova oss fram.

Modellera stadsgrönska
Inom projektet kommer man också modellera en stad med grönska. Och på så sätt visa hur det ser ut beroende på om man utökar grönområden eller inte. Både hur det dämpar bullret, men också vilka positiva naturljud som det kan medföra.

– Detta är det sista steget, att modellera och föreslå praktiska råd, för att dämpa stadsbuller. Hur grönytorna ökar naturljuden och därmed ett bättre välbefinnande.

Projektet är värvetenskapligt och inkluderar ekologi, psykologi, akustik och stadsplanering. Det är ett samarbete mellan forskare från Statens Lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Chalmers och Karolinska Institutet.

För mer information kontakta:
Igor Knez, professor i psykologi, vid Högskolan i Gävle, 026-648111, igor.knez@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera