Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vill du vitalisera samhällsarbetet men vet inte riktigt hur? Forskare har hittat nycklar till framgång vare sig det gäller folkhälsoarbete, socialt arbete eller om du är aktiv i en förening.

Hur ska du göra för att mobilisera dig? Boken Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer visar hur du ska göra för att lyckas med dina projekt och sociala aktioner. Forskaren Oscar Andersson presenterar tre års forskning på hur samhällsarbetet kan vitaliseras, både inom civilsamhället och inom den offentliga sektorn.

– Jag har följt sex projekt som belyser olika strategier för social mobilisering som finns i samhället i dag och boken tar upp praktiskt empowerment-arbete med behövande grupper, säger Oscar Andersson, fil. dr. i socialantropologi och lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Lyckade projekt företräder sig själv
Initiativet till studien kom från att Sveriges Stadsmissioner ville utvärdera 80 sociala mobiliseringsprojekt, vilket kokades ner till sex kvalitativa följeforskningsstudier där Oscar kunnat vara med och påverka arbetets utformning under projektens gång.

– Jag kallar det ”lärande exempel” när olika intressen ska jämkas samman, och man kan säga att de mobiliseringar som lyckas bäst är de där gruppen eller organisationen företräder sig själv, men det kan också ha krävts att ett frö först planterats av en projektledare. Det kan vara så grundläggande saker som att skapa sociala nätverk, säger Oscar Andersson.

– Svenska arbetarrörelsen och kvinnorörelsen är stora traditionella sociala mobiliseringar. Flera av de mobiliseringar vi kan läsa om i boken är småskaliga, men dessa mindre projekt är möjligen en del av en större social rörelse, som Europas situation med flyktingar till exempel, och då kan boken hjälpa oss att förstå hur ideella organisationer som Sveriges Stadsmissioner tar emot och bistår flyktingar, säger Oscar Andersson.

Boken Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer, släpps i samband med konferensen Vi gör social mobilisering – Heldag om verktyg, hinder och strategier. När: torsdag 3 december, kl 10.00–17.00. Var: Orkanen på Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 10. Konferensprogram

Kontakt
Oscar Andersson, fil. dr. i socialantropologi och lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, 044-20 40 65, 073-804 22 97, oscar.andersson@hkr.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera