Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Människor i fattiga länder exponeras för en betydligt mer intensiv och aggressiv marknadsföring av tobak än människor i rika länder. När människor i höginkomstländerna röker allt mindre vänder sig tobaksindustrin mot barn och unga i låginkomstländer.

– När försäljningen minskar i höginkomstländer är tobaksindustrins framtida lönsamhet beroende av att få barn och unga i låginkomstländer att börja röka, och tobaksindustrin använder marknadsföring för att driva på nyrekryteringen. Vår studie avslöjar hur stora dessa ansträngningar verkligen är, säger professor Anna Gilmore, forskningsledare vid Tobacco Control Research Group, University of Bath i England.

I studien har forskare i flera länder på uppdrag av WHO kartlagt hur marknadsföringen av tobak utvecklat sig sedan 2005, då WHO:s medlemsländer enades om striktare regler för tobaksmarknadsföring.

Driver på nyrekrytering av unga rökare
Studiens visar att många länder visserligen gjort ansträngningar för att förbjuda tobaksreklam. Trots detta frodas reklamen fortfarande vilket driver på nyrekryteringen av rökare, särskilt bland unga.

Enligt studien är marknadsföringen betydligt mer intensiv och aggressiv i låginkomstländer än i höginkomstländer, vilket får WHO att efterlysa åtgärder.

– När försäljningen minskar i höginkomstländer är tobaksindustrins framtida lönsamhet beroende av att få barn och unga i låginkomstländer att börja röka, och tobaksindustrin använder marknadsföring för att driva på nyrekryteringen.

Kopplingen mellan exponering för marknadsföring och tidig rökdebut är väl dokumenterad. I många länder har den stora majoriteten av gruppen vuxna rökare börjat röka innan de fyllt 18: I USA har 80 procent av de vuxna rökarna börjat före de fyllt 18 år.

Säljer cigaretter styckvis
En metod tobaksindustrin använder är att sälja cigaretter styckvis, vilket riktar sig mot barn som inte har råd att köpa ett helt cigarettpaket. WHO-studien visar att 64,2 procent av de granskade butikerna i låginkomstländerna saluförde enstaka cigaretter, jämfört med bara 2,8 procent av höginkomstländernas granskade butiker.

I studien har forskarna mellan åren 2009 och 2012 dokumenterat antalet tobaksannonser och försäljningsställen längs en kilometerlång promenad i 462 utvalda samhällen, i totalt 16 låg-, medel- och höginkomstländer (bland dem Sverige). Dessutom fick nästan 12 000 personer svara på frågor om, och i så fall var de sett tobaksmarknadsföring under de senaste sex månaderna.

Studierna visar att tobaksannonserna var 81 gånger fler per studerat samhälle i utvecklingsländer som Indien, Pakistan och Zimbabwe än i höginkomstländer som Sverige, Kanada och Förenade Arabemiraten. På samma sätt var antalet försäljningsställen för tobak 2,5 gånger fler i låg- och lägre medelinkomstländer som Kina, Colombia och Iran än i höginkomstländerna.

Flest döda av rökning i utvecklingsländer
Totalt sett rapporterade omkring 10 procent av de intervjuade att de sett tobaksmarknadsföring på minst fem typer av media under de senaste sex månaderna, och 45 procent att de sett sådan marknadsföring i åtminstone en typ av media.

– Resultaten visar att förbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring är en av de kontrollåtgärder som låginkomstländerna minst anammat. Dessa åtgärder har införts i fyra gånger fler hög- och medelinkomstländer än låginkomstländer, säger Dr Armando Peruga, programchef för tobaksfria initiativet på WHO.

Tobaksrelaterade sjukdomar är den enskilt viktigaste, förebyggbara orsaken till dödsfall i världen. Enligt WHO:s beräkningar kommer tobaksbruk orsaka 8,4 miljoner dödsfall år 2020. Av dem beräknas 70 procent ske i utvecklingsländer där cirka 900 miljoner rökare bor.

Mer tobaksreklam i Sverige än i Kanada
– Om inte de skyldigheter som ingår i WHOs ramkonvention snabbt och fullt ut genomförs kommer dessa siffror stiga dramatiskt, säger professor Annika Rosengren vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som medverkat i studien:

– Det har skett betydande framsteg under det senaste decenniet, men nu måste vi skärpa våra globala ansträngningar så att människor världen över är skyddade från tobaksepidemin.

En jämförelse mellan Sverige och Kanada, de två västliga höginkomstländerna i studien, visade att Sverige har en mer aggressiv marknadsföring av tobaksvaror än Kanada. Ungefär hälften av försäljningsställena för tobak i Göteborg visade reklam för tobak, jämfört med 10 procent av försäljningsställena i städer i Kanada. Nästan hälften av de intervjuade i Sverige hade sett tobaksreklam det senaste halvåret, jämfört med mindre än var tredje i Kanada.

Den aktuella studien publiceras i tidskriften Bulletin of the World Health Organization.

WHO:S TOBAKSRIKTLINJER
WHO:s ramverk för tobakskontroll har utvecklats som ett svar på den globala tobaksepidemin. Sedan ramverket trädde i kraft 2005 har 180 länder anslutit vilket innebär att fördraget inkluderar nästan 90 procent av världens befolkning. WHO Framework Convention on Tobacco Contro (FCTC).

Kontakt:
Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 0709-603 674, annika.rosengren@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera