Tema

Maskars ämnesomsättning ledtråd i mysteriet fetma

För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av näringsämnen har forskare vid Umeå universitet studerat ämnesomsättningen hos rundmaskar. Rytmiska fenomen i maskens tarmar, där protoner släpps ut med 50 sekunders mellanrum, visar sig vara avgörande för tarmcellernas normala absorbering av fettämnen.

Forskarna har även studerat ett proteinkinas som är viktigt för reglering av ämnesomsättning i såväl maskar som människor.

– Det är fortfarande oklart vilka mekanismer på molekylnivå som egentligen styr hur kroppen absorberar näringsämnen. Dessa insikter, i hur protonutsläpp och tarmrörelser spelar en avgörande roll i ämnesomsättning hos rundmaskar, kan vara en viktig del i fortsatt forskning kring ämnesomsättning hos människor, säger Ming Sheng, doktorand vid Umeå centrum för molekylär medicin och författare av avhandlingen.

Rundmasken, även kallad Caenorhabditis elegans, är en millimeterkort enkel organism som ofta används som genetisk modell för molekylärbiologisk forskning. Eftersom rundmaskens genom är helt kartlagd så kan upptäckterna om ämnesomsättning ligga till grund för vidareforskning kring hur genetiska samband eller enzymer reglerar upptagningen av fettämnen även hos däggdjur.

Avhandling
Regulation of energy balance in Caenorhabditis elegans

Kontakt
Ming Sheng, Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM. 070-639 8071,  ming.sheng@umu.se

Disputationen
Tisdagen den 24 november försvarar Ming Sheng, Umeå centrum för molekylär medicin, sin avhandling med titeln: Reglering av energibalans i Caenorhabditis elegans. Engelsk titel: Regulation of energy balance in Caenorhabditis elegans. Opponent: Professor Carina Holmberg-Still, Molecular Cancer Biology Program & Institute of Biomedicum, Helsingfors. Huvudhandledare: Simon Tuck. Disputationen äger rum kl 09.00 på Major Groove, Umeå centrum för molekylär medicin, 6L.

Maskars ämnesomsättning ledtråd i mysteriet fetma

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here