Tema

Datorer kan lukta – om det finns ett sammanhang

Sammanhanget är viktigt när en dator ska hantera ett fenomen som lukt. Forskning från Örebro universitet visar hur det går att överbrygga klyftan mellan datorernas siffror och det som är begripligt för människor. Och hur detta kan ske automatiskt.

Sammanhanget är viktigt när en dator ska hantera ett fenomen som lukt.

Marjan Alirezaie visar i sin avhandling i informationsteknologi vid Örebro universitet hur det går att överbrygga klyftan mellan datorernas siffror  och det som är begripligt för människor. Och hur detta kan ske automatiskt.

Sensorer tillhör idag vår vardag och finns i mobiltelefoner, i hälsovården och i hemmen, för att bara nämna några applikationer. Sensorerna strukturerar information på sitt sätt. Hos mottagarna, människan, organiseras kunskap på ett annat sätt, ett mänskligt sätt.

För att komplex data från sensorer ska kunna bli användbar för människor används så kallade ontologier. Ontologier är ett verktyg för datorer och människor att kartlägga relationer mellan saker. För en dator är ontologin ett verktyg att uppfatta enkla och mer komplicerade fenomen, som till exempel stolen som möbel – eller stolen som något att sitta i.

Marjan Alirezaie förespråkar i den avslutande delen av sin avhandling nya ontologier, med enkla strukturer som kan återanvändas. I strukturen finns utrymme för att kunna handskas med osäkerhet och bristande på data från sensorerna.

Ontologierna gör det möjligt att tolka data i ett sammanhang. Det är till stort hjälp när det gäller fenomen som är svåra att modellera för en dator, till exempel lukt.

– Vi kan ha en komplex signal från en sensor som visar att det är någonting som luktar hemma. För att avgöra vad det är som luktar måste vi se till sammanhanget. Det luktar fisk eftersom jag ser någon som äter fisk, eller tillagar fisk, förklarar Marjan Alirezaie och fortsätter:

– Sammanhanget är ett sätt att överbrygga klyftan mellan datorns representation av ”lukt” och en människas uppfattning av lukt. Detta sammanhang kan struktureras i en ontologi.

Sammanfattningsvis handlar avhandlingen om hur datorer automatiskt kan använda sammanhanget i ontologierna för att hjälpa människor att förstå sensordata.

– Om fem år kommer det att finnas 20 miljarder uppkopplade applikationer som genererar enorma mängder data varje dag. Vi måste hitta sätt att använda allt detta till något nyttigt och begripligt för människor, säger Marjan Alirezaie.

För mer information (engelska) kontakta:

Marjan Alirezaie, 076-416 14 23, marjan.alirezaie@oru.se

Datorer kan lukta – om det finns ett sammanhang

 lästid ~ 2 min