Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Yrkesskickligheten hos inspektörer för hamnstatskontroll borde värderas och respekteras högre inom branschen. Inspektörerna uppmundras inte till ett aktivt och professionellt handlande, visar forskning från Sjöfartshögskolan.

– Ett trovärdigt sjösäkerhetsarbete kräver professionella bedömningar av yrkesskickliga individer i sitt sammanhang och främjar ansvarstagande, förtroende och professionalism, menar Fredrik Hjorth i sin avhandling.

Det finns ett glapp mellan inspektörernas kunskap och roll, och det rådande inspektionssystemet i Sverige och Europa.

Styrda av procedurer
Resultaten av avhandlingen tyder på att organisatoriska reformer och införandet av så kallade New Public Management och liknande system har satt svenska hamnstatskontrollanter under press att bli mer styrda av procedurer samt i högre grad kontrollerade.

Det ansvar som följer med yrket som inspektör inom de komplexa strukturerna inom sjöfarten, har genom dessa reformer hamnat i konflikt med inspektörernas självständighet och yrkesroll.

Inom sjöfarten finns flera riskfaktorer att beakta enligt forskningsrapporter, till exempel trötthet, stress, minskade besättningar, frekvent användande av bekvämlighetsflagg och en dåligt utvecklad säkerhetskultur. Riskfaktorer som riskerar att öka risken för olyckor och därmed utgör en fara för människor, miljö och egendom.

För att minska dessa risker, finns det runt om i Europa en utbyggd hamnstatskontroll av handelsfartyg. En hamnstatskontroll som syftar till att upprätthålla en andra skyddsmur för att motverka att undermåliga fartyg och rederier bedriver trafik utmed Europas kust.

Kompetens och integritet
Genom en serie intervjuer med inspektörer som utför denna hamnstatskontroll i Sverige, har denna studie syftat till att fokuserar på inspektörerna egna perspektiv på sin upplevda arbetssituation, deras professionella utmaningar, status och identitet, samt den upplevda kvalitén av de Europeiska hamnstatskontrollerna och den svenska kontrollorganisationen.

Inspektörerna berättar att de upplever att deras kompetens och integritet är avgörande faktorer för framgång i arbetet. De anser vidare att den höga grad av styrning som den svenska myndigheten utövar över inspektörernas arbete leder till en begränsning av deras självständighet, integritet och förmågan att göra professionella bedömningar.

Avhandlingen visar att en viss grad av kontroll ses som positivt och fyller ett behov som stöd för den enskilde inspektören, men att en överkontroll hindrar en professionell självständighet och hämmar handlingsfriheten för den enskilde inspektören. Denna kontroll skapar en ambivalens hos inspektörerna vilket riskerar att påverka kvalitén på utförda inspektioner, samt ökar komplexiteten vid inspektioner av fartyg som utförs i Sverige.

Avhandling
Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection – The view of Swedish Port state control officers försvaras den 20 november 2015 på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitet i Kalmar. Opponent är Docent Michael Baldauf, World Maritime University, Malmö. Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

KONTAKT

Fredrik Hjorth, tfn: 0480 – 49 76 21 eller e-post: fredrik.hjorth@lnu.se Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 308 40 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera