Tema

Diagnos innan sjukdomen brutit ut

Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

Studien som publiceras i tidskriften Science Translational Medicine har letts av professor Mikael Benson och universitetslektor Mika Gustafsson vid Centrum för individualiserad medicinering.

– Vi angriper ett av sjukvårdens största problem, som leder till stort lidande och enorma kostnader för mediciner och läkemedelsutveckling. En viktig orsak är att behandling ofta inleds först när patienten har tillräckligt många symtom för en diagnos med konventionella metoder, säger Mikael Benson.

Den nya strategin bygger på att analysera T-celler, en typ vita blodkroppar som ständigt patrullerar i kroppen för att bekämpa mikrober eller läka skadad vävnad. Det innebär att de tidigt känner av förändringar vid ett stort antal olika sjukdomar.

Samtidig analys av 20 000 gener
Forskarteamet undersökte genaktiviteten hos T-celler från tio inflammatoriska, maligna och metabola sjukdomar. Undersökningen gjordes med en teknik som möjliggör samtidig analys av alla människokroppens 20 000 gener. Resultaten visade att genaktiviteten vid alla sjukdomarna skilde sig från friska prov.

Därefter konstruerades med hjälp av bioinformatik en matematisk modell för genaktivering av T-celler, som användes för att identifiera de gener som startar aktiviteten.

– Vi antog att sådana gener skulle kunna användas för att ställa tidig diagnos. För att testa detta undersökte vi T-celler från tidiga, symtomfria stadier av multipel skleros och pollensnuva. Det bekräftade att dessa gener kan fungera som sjukdomsmarkörer även när patienten inte har några symtom, säger Mika Gustafsson.

Artikelförfattarna föreslår att dessa gener prövas diagnostiskt i stora studier – till exempel den som på initiativ av president Obama ska följa en miljon amerikaner under flera år.

– En allt tidigare diagnostik bidrar till effektivare behandling. I förlängningen kommer detta att öka intresset för regelbundna hälsokontroller med syftet att tidigt upptäcka och behandla eller förhindra sjukdom, på samma självklara sätt som vi ser på bilprovning och bilservice. Egentligen är det konstigt att vi har ett effektivare sätt att hantera bilars hälsa än vår egen, säger Mikael Benson.

Artikel: A validated gene regulatory network and GWAS identifies early regulators of T-cell associated diseases av M. Gustafsson, M. Benson et al. Science Translational Medicine 11 november 2015, Vol. 7, Issue 313, DOI: 10.1126/scitranslmed.aad2722

Kontaktinformation:
Mikael Benson, professor, mobil 072-2276505, mikael.benson@liu.se
Mika Gustafsson, universitetslektor, mobil 0736-900993, mika.gustafsson@liu.se

Diagnos innan sjukdomen brutit ut

 lästid ~ 2 min