Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2015

Bättre utvärdering av behandling vid hornhinnesjukdom

Bildanalys och resonansteknologi är metoder som för första gången möjliggör objektiv mätning av effekten av crosslinking, en behandling av ögonsjukdomen keratokonus. Båda metoderna ger mer exakta mätresultat än befintliga metoder såsom synprövning. Detta visar en avhandling vid Umeå universitet.

– Dessa metoder ger oss ett objektivt sätt mäta och utvärdera behandlingseffekten av crosslinking på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Tekniken för mätning av ljusspridningen i hornhinnan finns redan i form av kameror och mjukvara för bildanalys. Målet nu är att utveckla ett kliniskt användbart instrument baserat på resonansteknologi som kan mäta förstärkning, säger Jeannette Beckman Rehnman, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för oftalmiatrik och författare av avhandlingen.

Keratokonus är en degenerativ ögonsjukdom där det sker en successiv försvagning och förtunning av hornhinnan. Detta gör att hornhinnan blir toppig och buktar utåt, vilket medför ökade brytningsfel och nedsatt syn. Crosslinking är en relativt ny metod för att förstärka hornhinnan, vilket gör att sjukdomsförloppet avstannar.

I laboratoriemiljö har man tidigare kunnat se att hornhinnan förstärks efter crosslinking-behandling. Men tidigare försök att hitta objektiva metoder för att mäta behandlingseffekten direkt på människor har inte gett resultat. Istället har grövre metoder, såsom vanlig synprövning, tillämpats för att dokumentera behandlingseffekten.

I avhandlingen har resultaten av traditionell crosslinking-behandlingar jämförts med en ny variant som kombinerar behandlingen med en påsydd kontaktlins för att pressa tillbaka den toppighet som uppstått i hornhinnan. Genom att dels analysera fotografier som visar ljusspridningen i hornhinnan före och efter behandlingen har man kunnat konstatera att den nyare kontaktlinsbehandlingen är något mindre effektiv eftersom den gav en mindre uttalad ljusspridning som dessutom kvarstod under kortare tid än i den traditionella crosslinking-behandlingen.

Avhandlingen visar även att resonansteknologi kan användas för att mäta förstärkningar genom att analysera förändringar i hornhinnans rörelsemönster före och efter behandlingen.

Jeannette Beckman Rehnman är född och uppvuxen i Skellefteå. Hon är utbildad sjuksköterska vid Hälsohögskolan i Umeå och därefter utbildad ögonsjuksköterska med en magisterexamen i ögonsjukvård ifrån Karolinska institutet. Utöver sina doktorandstudier så arbetar Jeannette idag på Reumatologiska klinikens mottagning på Skellefteå lasarett.

Avhandling
New methods to evaluate the effect of conventional and modified crosslinking treatment for keratoconus

Disputation
Fredagen den 20 november försvarar Jeannette Beckman Rehnman, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för oftalmiatrik, sin avhandling med titeln: Nya metoder att utvärdera effekten av konventionell och modifierad crosslinking-behandling vid keratokonus. (Engelsk titel: New methods to evaluate the effect of conventional and modified crosslinking treatment for keratoconus). Opponent: Professor Jesper Hjortdal, Institut for Klinisk Medicin, Oftalmologi, NBG, Århus universitet, Danmark. Huvudhandledare: Christina Lindén Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 914, Unod B9, plan 9, Norrlands universitetssjukhus

KONTAKT

Jeannette Beckman Rehnman 070-560 0511 E-post: jeanette.beckman.rehnman@vll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera