Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många av världens cirka 117 miljoner sjöar fungerar som våta skorstenar där stora mängder av växthusgasen koldioxid, CO2, släpps ut till atmosfären. De senaste uppskattningar visade att utsläppet från världens sjöar, vattendrag och reservoar motsvarar nästan en fjärdedel av all koldioxidutsläpp från fossil förbränning.

En ny studie, som publiceras i Nature Geoscience idag, visar att sjöarna på norra halvklotet sannolikt kommer att avge betydligt mer koldioxid på grund av de pågående globala klimatförändringarna. Undersökningen, som baserar sig på ett omfattande datamaterial med över 5 000 svenska sjöar, har letts av professor Gesa Weyhenmeyer vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, i samarbete med kollegor Danmark, Nederländerna och Brasilien.

Det finns huvudsakligen två källor för koldioxid i vatten. Det kan antingen produceras av mikroorganismer, framförallt i sjöar, eller så kan det spolas in från omgivningen. För att kunna uttala sig om framtidens koldioxidutsläpp är det ytterst viktigt att veta varifrån vattnets koldioxid kommer. Tidigare resultat från enskilda vattensystem tydde mest på att CO2 huvudsakligen produceras av mikroorganismer i själva sjön. I denna studie visar forskarna för första gången att detta bara gäller i mindre än hälften av alla svenska sjöar.

– I de flesta svenska sjöar härstammar koldioxid istället från omgivande marker varifrån det spolas in i vattendrag och vidare till sjöar som sedan släpper ut CO2 till atmosfären, säger Gesa Weyhenmeyer.

I studien visas också att både produktionen av koldioxid i sjön och importen från marken ökar ju varmare och näringsrikare klimatzon man befinner sig i. Därför har också förändrad markanvändning stor betydelse. I en liten sydsvensk sjö med omgivande jordbruk är utsläppen till exempel dubbelt så stora som i en liten nordsvensk sjö omgiven av skog, visar studien.

– Risken är ganska stor att koldioxidutsläppen från sjöar och vattendrag i särskilt norra Skandinavien, Kanada och Ryssland ökar i ett varmare klimat och det är i dessa områden som flest sjöar finns, säger Gesa Weyhenmeyer.

Kontaktinformation:
För mer information, kontakta Gesa Weyhenmeyer, mobil: 076-838 31 06, epost: gesa.weyhenmeyer@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera