Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När vi åldras försvagas också våra sinnen, vilket är en nackdel vid bilkörning. För att vi som äldre ska kunna fortsätta köra säkert är det viktigt att kartlägga i vilka situationer problem uppstår och hur dessa skulle kunna avhjälpas. Forskare studerar hur träning och förarstödssystem kan vara till hjälp.

På ett seminarium anordnat av VTI tillsammans med Safer, NTF Väst och projektet Safemove samlades i torsdags ett femtiotal deltagare för att höra om de senaste forskningsresultaten när det gäller transporter, hälsa och körlämplighet för äldre.

Fler äldre med högre krav

I många delar av världen lever människor längre och en allt större del av befolkningen räknas in i gruppen äldre. De senaste 50 åren har det skett stora förändringar för åldersgruppen, exempelvis är 70-åringar i dag friskare, mer aktiva och ställer högre krav på mobilitet än tidigare. Trots allt kvarstår faktum att våra sinnen försämras med åldern, vilket kan ställa till det när vi ger oss ut i trafiken.

– Många äldre vill använda bil för att fortsätta vara aktiva och klara sig själva, ändå finns det en hel del som slutar köra tidigare än de egentligen behöver. Kan man hjälpa dessa att fortsätta köra säkert är det en stor nytta för individen såväl som för samhället, säger Tania Dukic Willstrand, forskare på VTI.

I projektet Safe Mobility for Older Drivers (Safemove) är målet är att öka kunskapen om mobilitet för äldre. Syftet är också att öka äldres medvetenhet om sin körförmåga så att de kan anpassa sitt beteende, det vill säga antingen att fortsätta köra genom att anpassa sitt körande (exempelvis undvika rusningstrafik) eller sluta om de upplever att de inte längre kan köra säkert.

Samarbete mellan Sverige och Frankrike

Safemove är ett samarbete mellan flera olika företag och organisationer i Sverige och Frankrike. Inom projektet har forskarna samlat in en stor mängd data via 3 000 enkäter, tester på väg, kognitiva undersökningar, simulatorbaserade tester och träning med människor som är 70 år eller äldre.

Några av resultaten visar på att äldre vill köra bil längre upp i åldrarna och har sällan funderingar på att sluta köra. De flesta använder bilen regelbundet men undviker vissa situationer, som exempelvis körning i mörker, dåligt väder och okända miljöer.

Det har visat sig i flera tester att många skulle behöva anpassa farten mer efter situationen men att de inte själva anser att de kör för fort. Vissa situationer, som korsningar, vänstersvängar och cirkulationsplatser kräver mer uppmärksamhet och uppfattas av de äldre som svårigheter.

– Med hjälp av olika former av träning och stödsystem i bilen skulle man kunna hjälpa den här gruppen, säger Tania Dukic Willstrand.

Test i verklig trafik

En ny delrapport från projektet, VTI notat 27A-2015, redovisar resultaten från ett test med körning i verklig trafik. Dels ville forskarna studera körbeteende och identifiera svårigheter men de ville också se om förarna själva hade rätt uppfattning om sin körförmåga.

Resultaten visar att de brister som fanns var relaterade till anpassning av fart och brist på uppmärksamhet, bland annat i korsningar.

– När vi undersökte relationen mellan körbeteende och ifall föraren överskattade, underskattade eller hade rätt uppfattning om sin körförmåga, så fann vi att en majoritet av förarna bedömer sin körförmåga rätt.

Näst största gruppen är de som överskattar sin förmåga och minst är gruppen som underskattar sin förmåga. Den grupp som överskattar sin förmåga ser inte att de själva kör för fort utan lägger problemet på andra trafikanter.

Rekommendationer för säker mobilitet för äldre är att ge möjligheter till körträning i simulator eller användning av förarstödssystem som stödjer dem där de har svårigheter, exempelvis vid anpassning av fart och uppmärksamhet i cirkulationsplatser. Inom Safemove-projektet kommer deltagarna att introduceras för träning i simulator och ges möjlighet att delta i demonstrationer av förarstödssystem, både i fordon och i simulator.

Hjälp i bilen välkomnas

Som en del i projekteten görs också en översyn av förarstödssystem för äldre i samarbete med Volvo Cars. I studien har det framkommit att deltagarna välkomnar förarstödssystem som är relevanta för dem och vill ha hjälp bland annat att med påminnelser om hastighetsbegränsningar under färden.

– En sak som vi rekommenderar är att äldre byter till bilar som har automatväxel, för att helt kunna ägna uppmärksamheten åt trafiken, säger Tania Dukic Willstrand.

Exempel på befintliga eller önskvärda system som kan vara till nytta är hjälp med anpassad fart, hjälp vid filbyten, support vid korsningar och påfarter samt varningssystem vid vänstersvängar.

Mer information: Tania Dukic Willstrand

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera