Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2015

Mindre risk för karies hos de som valt Frisktandvård

En avhandling visar att patienter som väljer Frisktandvård upplever en bättre kontroll över både tandhälsan och pengarna – och dessutom har chans till friskare tänder.

Frisktandvård infördes 2007 som ett sätt att få fler, främst unga, att gå regelbundet till tandvården. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu undersökt några av reformens effekter i Västra Götalandsregionen och jämfört den upplevda och faktiska tandhälsan, mätt som karies, hos Frisktandvårds-patienter med de patienter som betalat för sin tandvård enligt den gamla modellen.

Studierna, som inkluderar drygt 6000 individer, visar att de som valde Frisktandvård vid starten generellt är mer motiverade och intresserade av hälsofrämjande beteenden – och har mindre risk att drabbas av karies.

Mer förebyggande behandling
– Vid vår mätning sex år efter att den nya betalningsmodellen införts såg vi att traditionellt betalande patienter hade 50 procent högre risk för karies än de som betalat enligt Frisktandvårdsmodellen. Skillnaden kvarstod även med hänsyn till andra påverkande faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå, och mängden karies personerna hade innan möjligheten fanns att teckna avtal, säger Charlotte Andrén Andås, doktorand vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin.

Enligt avhandlingen får Frisktandvårdspatienter generellt mer förebyggande behandling och lagar färre tänder än de som betalar på det traditionella sättet. En jämförelse på individnivå visar att Frisktandvårdspatienter oftare anser att munhälsan är viktigare för välbefinnandet än patienter som betalar enligt den traditionella modellen.

– En del patienter efterlyste bättre information om vad avtalet egentligen förbinder dem till. Men i huvudsak är Frisktandvårdspatienterna mycket nöjda med modellen, säger Charlotte Andrén Andås.

Viktigt ta eget ansvar
Avhandlingens resultat visar att Frisktandvård bidrar till att öka patienternas känsla av trygghet och kontroll, både över sin tandvård och över dess ekonomiska konsekvenser.

– När inflytandet över den egna behandlingssituationen ökar, ökar kanske också förståelsen för hur viktigt det är att ta eget ansvar vilket får positiva effekter på tandvårdsvanorna och tandhälsan, säger Charlotte Andrén Andås.

Med Frisktandvård betalar du som patient ett fast pris i tre år och får också ett individuellt program för egenvården du gör hemma. Det långsiktiga syftet med reformen är att förbättra tandhälsan i Sverige, och minska kostnaderna för både individ och samhälle för att bidra till förbättrad välfärd.

Avhandling
A New Payment Model in Swedish Dental Care försvaras vid en disputation den 27 november.

KONTAKT

Charlotte Andrén Andås, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och leg. tandläkare 031-7863125 0703-150046 charlotte.andren-andas@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera