Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2015

Patienter med diskbråck i nacken långsiktigt nöjdare efter operation

Patienter med diskbråck i nacken som genomgår operation är på längre sikt nöjdare med både smärtlindring och rörelsefunktion än de som behandlas med enbart sjukgymnastik. Det visar en ny avhandling.

Doktoranden Markus Engquist har i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, studerat 63 patienter som drabbats av diskbråck i nacken och jämfört effekten av de behandlingar som erbjuds: antingen operation följt av sjukgymnastik, eller enbart sjukgymnastik.

Studierna visar att patienter som har nack- och armsmärta till följd av diskbråck eller benpålagringar från intilliggande leder är mest nöjda om de opererats.

– När vi följde upp de opererade patienterna 5-8 år efter ingreppet var det 93 procent som tyckte att de blivit bättre, både när det gäller smärta i nacken och upplevd funktionsnivå. Bland de som enbart fått sjukgymnastik upplevde 62 procent sig må bättre än innan behandlingen, säger Markus Enquist, till vardags överläkare vid ortopedkliniken i Jönköping.

Operation som behandling för diskbråck i nacken är vanligt över hela världen. Trots det är Markus Engquists studie den första som jämfört nyttan av operationen med strukturerad icke-kirurgisk behandling.

I en uppföljande studie har Göteborgsforskarna kartlagt faktorer som kan identifiera vilka patienter som har störst nytta av en operation. Här visade det sig bland annat att resultaten blev bättre om operationen utfördes inom ett år efter att de första symtomen visat sig.

– En rimlig slutsats av våra resultat är att behandlingen av diskbråck i nacken bör inledas med ett strukturerat sjukgymnastikprogram, men att de som efter cirka tre månader har större kvarvarande besvär bör erbjudas operation inom ett par månader, säger Markus Engquist.

Avhandlingen Surgery versus nonsurgical treatment of cervical radiculopathy försvaras den 23 oktober.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/39538

FAKTA OPERATION OCH SJUKGYMNASTIK

Vid operation av diskbråck i nacken görs normalt en så kallad främre utrymning där diskbråck och benpålagringar som trycker på nervstrukturerna tas bort och kotparet stelopereras. Behandlingen följs av sjukgymnastik som syftar till att återfå rörlighet och funktion.

Kontaktinformation:
Markus Engquist, doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, 0703-409540, E-post: markus.engquist@rjl.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera