3 november 2015

3D-app som ska göra barn smartare

Flying Colors 3D är ett ritprogram till Ipad som utvecklats av KTH-alumnen Joakim Rasmuson. Ett syfte med appen är att göra 3D-modellering enkelt och tillgängligt för alla. Ett annat l är att göra människor mer intelligenta.

– Den spatiala förmågan använder vi kontinuerligt i vardagen, och det finns ett flertal studier som visar att 3D-modellering har en positiv inverkan på människors spatiala förmåga och intelligens. Det finns sätt att mäta spatial intelligens, och efter bara några timmar med 3D-modellering så har man förbättrat sitt resultat. En vetenskaplig studie visar en förbättring på 40-60 procent efter tolv timmars 3D-modellering, berättar Joakim Rasmuson.

Vad ska man då ha spatial intelligens till? Jo, förmågan spelar stor roll för vår möjlighet att kunna tänka i bilder och kunna orientera oss. Utan spatial intelligens, inget lokalsinne. Sjömän, piloter, elitidrottare, arkitekter, skulptörer och andra bildkonstnärer har alla starkt utvecklad intelligens av denna typ.

– Vi människor använder också vår spatiala förmåga i matematik, till exempel geometri. Detta är ett ämne som många barn har svårt för och där appen kan spela roll för utvecklingen, berättar Joakim Rasmuson.

Experter inom kognitiv psykologi har länge hävdat att spatial begåvning är nyckeln till framgång inom tekniska områden. Tidigare studier har visat att elever med hög spatial begåvning är överrepresenterade inom områden som matematik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap.

Joakim Rasmuson fick idén till Flying Colors 3D när unga elever använde en av hans tidigare appar, MusiCube. Det är ett program där man skapar musik i 3D. Barnen stände dock av musiken för att koncentrera sig på ritandet, som ingår i musikskapandet..

– Det var då jag förstod att en ny app för enbart 3D-modellering skulle vara intressant. Vanligt 3d-modellering har fram till idag varit väldigt komplicerad. Det måste finnas rum för enklare 3D-modeller, anser jag, som alla kan hålla på med. Fem- och sjätteklassare på min skola har fått testa Flying Colors 3D, och alla får förr eller senare till det och förstår hur man ska använda appen, säger Joakim Rasmuson.

Han tillägger att appen skulle kunna ingå i matematikstudier för tydligare förståelse för just matte, men även i ämnet bild.

Joakim Rasmuson är nyligen utexaminerad civilingenjör i datateknik på KTH och han designade och utvecklade Flying Colors 3D som en del av sitt examensjobb. Även Mario Romero, universitetslektor på KTH, har deltagit i utvecklingen av Flying Colors 3D.

Idag jobbar Joakim Rasmuson som lärare i en låg- och mellanstadieskola, bland annat med ämnen matematik, naturorienterande ämnen och språk. Barnen på hans skola har fått testa Flying Colors 3D vid några tillfällen, och eleverna har alltid kommit med jättebra återkoppling.

Nästa steg för Flying Colors 3D är att nå ut till skolor och få tag på elever som vill utforska appen.

– Det vore också intressant och roligt att nå ut till företag och andra aktörer som kan hjälpa oss, lägger Joakim Rasmuson till.

Det nya med Flying Colors 3D är att användaren på ett enkelt sätt kan illustrera i 3D med vanliga konsumentprodukter som stöd. Flying Colors är gratis att ladda ner och använda. Tidigare har liknande mjukvaror både kostat en hel del pengar och krävt en hel del utbildning.

Joakim Rasmuson har fått stöd och hjälp från KTH:s studeninkubator Student Inc.

Kontaktinformation:
Joakim Rasmuson på 070 – 834 31 49 eller jras@kth.se.

En demonstrationsvideo hittar du här: www.youtube.com/watch?v=T3d-z3bFA1w

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera