Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Solstormar och de partiklar som de för med sig leder till spektakulära fenomen som norrsken, men de kan också innebära en allvarlig risk för vårt samhälle. I extrema fall har sådana händelser tidigare lett till stora strömavbrott, och de skulle också kunna störa satelliter och andra kommunikationssystem.

En studie publicerad i senaste Nature Communications visar att solstormar skulle kunna bli mycket kraftfullare än vad forskarna hittills har trott. Forskare vid Lunds universitet bekräftar nu att två extrema solstormar inträffade för drygt 1000 år sedan.

– Om sådana solstormar skulle drabba jorden i dag, skulle det få förödande konsekvenser för vår strömförsörjning, liksom för våra satelliter och andra kommunikationssystem, säger Raimund Muscheler vid Geologiska institutionen, Lunds universitet.

Ett team av forskare från Lunds universitet, tillsammans med kollegor från Uppsala universitet liksom från Schweiz, Danmark och USA, har letat efter spår av solstormar i iskärnor från Grönland och Antarktis. Överallt på jorden finns spår av kosmisk strålning, bland annat i form av låga halter av radioaktivt kol.

För några år sedan fann forskare en ökning av radioaktivt kol i trädringar från perioden AD 774/775 och AD 993/994, men orsaken till ökningen har tidigare varit oklar.

– I vår studie har vi arbetat med att systematiskt hitta orsaken till dessa händelser, säger Raimund Muscheler. Vi har nu funnit motsvarande ökningar i iskärnor för exakt samma period. Med dessa nya mätningar är det därför möjligt att utesluta alla andra tänkbara förklaringar och bekräfta att extrema solstormar är orsaken.

Dessutom har forskarna gjort en bedömning av de partikelflöden som är kopplade till dessa händelser. Raimund Muscheler påpekar att resultatet visar vikten av att se över skyddet för elektroniska system:

– Dessa solstormar var överlägset mycket större än alla tidigare fall som hittills har kunnat mätas här på jorden. Vår upptäckt bör därför leda till en omprövning av de risker som solstormarna innebär, säger Raimund Muscheler.

Fakta om solstormar: Solstormar är utbrott på solen som orsakar utsläpp av stora mängder partiklar. När partiklarna träffar jorden växelverkar de med jordens magnetfält som styr dem mot polarområdena där de orsakar norrsken eller sydsken. Det har inträffat stora solstormar de senaste åren, exempelvis ett i oktober 2003 som ledde till ett stort strömavbrott i Malmö. De extrema solstormar som forskarna nu har sett spår av i iskärnor var ungefär tio gånger så stora som de som observerats under de senaste decennierna.

 

Publikation:

Multiradionuclide evidence for the solar origin of the cosmic-ray events of AD 774/5 and 993/4, DOI 10.1038/ncomms9611

Kontaktinformation:

Raimund Muscheler, Geologiska institutionen, Lunds universitet, Epost: raimund.muscheler@geol.lu.sewww.muscheler.com

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera