Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2015

Start för världens första magisterprogram i gjuteriteknik

Jönköping University startar i samarbete med industrin ett magisterprogram i avancerad gjuteriteknik. Utbildningen är det första nätbaserade magisterprogrammet i världen inom gjuteriteknik.  

Tekniska Högskolan vid Jönköping University har under de senaste två åren utvecklat material för en nätbaserad utbildning. Efter en lång granskningsprocess har KK-stiftelsen beslutat om finansiering på 16,8 miljoner kronor för att fortsätta utveckla och bedriva utbildningen.

– Detta ger näringslivet tillgång till djup kompetens och internationell utblick i en skräddarsydd och därmed relevant utbildning, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

Samarbetet med industrin ger dessutom Jönköping University möjlighet att säkra relevansen i sina kurser och sin inriktning. Projektet, som syftar till att långsiktigt stärka och utveckla den svenska gjuteriindustrin, drivs av Tekniska Högskolan, Swerea SWECAST och Svenska Gjuteriföreningen inom Casting Innovation Centre.

Utbildningen kommer att vara nära kopplad till näringslivet, med följande företag som medverkar: Volvo Powertrain; Scania CV AB; SKF Mekan; Nya Arvika Gjuteri; Fundo Components AB; Ljunghäll AB; Lundbergs Pressgjuteri AB; AB Mönsterås metall; Shiloh; Xylem AB; AB Bruzaholms Bruk; Bryne AB; samt Husqvarna Group.

Målet är skapa en dynamisk utbildning för både studenter och yrkesverksamma, som har en stark samproduktion med industrin.

– Genom att utbildningen sker mestadels via nätet och med ett fåtal kursträffar får yrkesverksamma enkel tillgång till utbildning och kan förhoppningsvis omsätta sina nya kunskaper direkt i sin yrkespraktik, säger Madelene Zetterlind, biträdande projektledare vid Tekniska Högskolan.

Syftet är att utbildningen ska ge ringar på vattnet och ge utveckling i företagen. Sex kurser har utvecklats och de första fyra pilotkurserna har genomförts på halvfart med en till två campusträffar per kurs. Deltagarna har varit yrkesverksamma från 17 olika företag.

– Våra teststudenter har berättat hur bra det är att kunna genomföra föreläsningar med en flexibilitet, för att kunna fungera i de vanliga arbetsuppgifterna. Magisterutbildningen riktar sig mer mot processkunskap, där vi ser ett stort behov av att lära mer om de teoretiska grunderna på akademisk
nivå. säger Håkan Stadig, teknikchef Gjutning på Volvo Powertrain i Skövde.

Jönköping University kan starta det fullständiga ettåriga magisterprogrammet hösten 2017. Utbildningen ingår i KK-stiftelsens program Expertkompetens för innovation, som syftar till att ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation.

Kontaktinformation
Ulf Hall, kommunikationschef KK-stiftelsen. ulf.hall@kks.se, 08-566 481 33 Olle Vogel, programansvarig Expertkompetens för innovation, KK-stifelsen. olle.vogel@kks.se, 08-566 481 52 Salem Seifeddine, professor i Mechanical Metallurgy och projektledare för magisterprogrammet i gjuteriteknik, Högskolan Jönköping. 070-383 16 62

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera