Tema

Molnig vår minskar Arktis is

Havsisen i Arktis spelar en avgörande roll för det globala klimatet. Isens utbredning minskar, men med stora variationer från år till år. Mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is, visar avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

I september är det arktiska istäcket som minst och de senaste 36 åren har det blivit allt mindre. Däremot varierar det mycket mellan enskilda år, och hittills har forskarna inte förstått vad det beror på.

Mellan 2012 och 2013 ökade exempelvis istäcket med en storlek som motsvarar nästan två gånger Skandinaviens yta. Den nya avhandlingen visar att processer i atmosfären bidrar till de årliga variationerna i isens utbredning.

– Vårens förhållanden i atmosfären är väldigt viktiga för isens utbredning under resten av året. Det här är ett viktigt steg i förståelsen av storskaliga mönster, och visar en anledning till att isläget varierar från år till år, säger Marie-Luise Kapsch, doktorand vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Arktis is är viktig för det globala klimatet eftersom isen och snötäcket reflekterar upp till åtta gånger mer solstrålning än öppet hav. Vad forskare nu har visat är att ökad värme och fukt i Arktis ger mer vattenånga och moln än vanligt. På våren, när solen står lågt, resulterar mer moln i en varmare yta och en tidigare start på den årliga smältningen. Det leder i sin tur till mer öppet hav tidigare vilket alltså reflekterar mindre sol och ytterligare skyndar på avsmältningen. Baserat på resultaten har forskarna utvecklat en modell som kan förklara delar av variationerna i septemberisen, där mycket moln under våren ger litet istäcke.

– När vi förstår mer om vad som ger variationerna kan vi förhoppningsvis förutsäga dem bättre i framtiden. Förutom isens betydelse i det globala klimatsystemet får ett ändrat isläge också andra konsekvenser, till exempel för sjöfartens transportvägar, säger Marie-Luise Kapsch.

Avhandling
The atmospheric contribution to Arctic sea-ice variability.

Artiklar
Springtime atmospheric energy transport and the control of Arctic summer sea-ice extent har publicerats i Nature climate change.

The importance of spring atmospheric conditions for predictions of the Arctic summer sea ice extent har publicerats i Geophysical research letters.

Kontaktinformation
Marie-Luise Kapsch, doktorand Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. E-post: marie@misu.su.se Tfn: 08-16 43 48 Mobil: 076-583 35 61

Molnig vår minskar Arktis is

 lästid ~ 2 min